6.10.16_Fabisiak_Grabiec_big.png

Podziękowania dla nauczycieli polonijnych "za ofiarne wypełnianie misji, jaką jest nauczanie poza krajem języka polskiego i przedmiotów związanych z historią i współczesnością Rzeczypospolitej Polskiej" znalazły się w projekcie uchwały, którą złożyli w Sejmie posłowie Platformy Obywatelskiej. Projekt ma związek z przypadającym 14 października Dniem Edukacji Narodowej.

"Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa podziękowanie za pełną zaangażowania i wytrwałości pracę nauczycielom wszystkich szkół polskich, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami" - napisali w projekcie uchwały posłowie.

"Wyrazy najwyższego uznania kierujemy do wielotysięcznej rzeszy nauczycieli polonijnych pracujących na wszystkich kontynentach. Dziękujemy za ofiarne wypełnianie misji, jaką jest nauczanie poza krajem języka polskiego i przedmiotów związanych z historią i współczesnością Rzeczypospolitej Polskiej, a także utrzymywanie więzi emocjonalnych, językowych i kulturalnych z krajem" - głosi projekt uchwały.

"Platforma Obywatelska w tym dniu chciałaby powiedzieć +dziękuję+ nie tylko nauczycielom pracującym w szkołach polskich, ale także tych rozsianym po całym świecie" - wyjaśniła posłanka Joanna Fabisiak z sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i Komisji Łączności z Polakami za Granicą podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Autorka uchwały i reprezentantka wnioskodawców podkreśliła, że Platforma Obywatelska "jest w ścisłym kontakcie i dobrych relacjach z Polonią, Polakami mieszkającymi za granicą".

Zgodnie z propozycją Platformy Obywatelskiej, Sejm miałby wyrazić "głęboką wdzięczność za tę pracę wykonywaną w niełatwych nieraz warunkach, a tak ważną dla rozbudzania i utrwalania tożsamości narodowej dzieci i młodzieży żyjących poza Polską". "Pamiętamy, że podejmując to zadanie, decydują się na pracę społeczną lub, co najwyżej, na symboliczne honoraria" - napisano w projekcie.

Zwrócono w nim uwagę, że nauczyciele polonijni, pracujący zarówno na wschodzie jak i zachodzie Europy, czy na innych kontynentach "muszą sprostać wielu problemom, aby zapewnić swym uczniom możliwość poznawania ojczystego języka i kultury w szkołach polskich, wśród rówieśników i w środowisku rodzimym.

"W wielu przypadkach muszą pokonywać wiele przeciwności np. w pozyskaniu dla szkoły pomieszczenia lub opłacenia jego podnajęcia. Nauczyciele na wschodzie nierzadko bywają także szykanowani z powodu wykonywanej pracy. Pomimo tych trudności i braku należytego wynagrodzenia konsekwentnie doskonalą swe umiejętności pedagogiczne, unowocześniają warsztat pracy, poszerzają wiedzę, a także coraz skuteczniej przekonują polskie rodziny, że dwujęzyczność sprzyja rozwojowi ich dzieci i wzbogaca je intelektualnie" - czytamy w projekcie.

Według propozycji Platformy - Sejm miałby również złożyć "podziękowanie instytucjom i organizacjom, które wspierają rodziców i nauczycieli polonijnych, a także podziękować "za inicjatywę ustanowienia Polonijnego Dnia Dwujęzyczności, obchodzonego najpierw w szkołach w Stanach Zjednoczonych, a obecnie również w Europie, jako święto nauczycieli polonijnych i języka polskiego".

"Sejm RP podejmuje niniejszą uchwałę w przekonaniu o szczególnych zasługach nauczycieli polonijnych jako Ambasadorów polskości w świecie" - napisano w projekcie.

wł/pap


bg Image