c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2016_wrzesien_2016_23.09.2016_Kwiaty_Mikoajska_big.png

W dniu dzisiejszym Sejm przyjął uchwałę w sprawie uczczenia 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. „Najważniejszym sukcesem działalności KOR było przełamanie społecznej rezygnacji i lęku przed komunistyczną dyktaturą” – głosi dokument przygotowany przez posłów Platformy Obywatelskiej. W uchwale czytamy, że „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia niniejszą uchwałą wyrazić najwyższą wdzięczność twórcom Komitetu Obrony Robotników i wszystkim Polakom, którzy wspierając KOR dobrze przysłużyli się Polsce”.

Komitet Obrony Robotników powstał w proteście przeciwko represjom władzy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wobec robotników z Radomia i Ursusa. 23 września 1976 r. ogłoszono "Apel do społeczeństwa i władz PRL", informując o powstaniu KOR-u. Sygnatariusze apelu wzywali do: przyjęcia do pracy wszystkich zwolnionych, ogłoszenia amnestii dla skazanych i więzionych za udział w strajkach, ujawnienia rozmiarów zastosowanych represji i ukarania osób winnych łamania prawa. Głównym celem Komitetu było niesienie pomocy prawnej i finansowej represjonowanym przez władze PRL robotnikom i ich rodzinom. Organizacja ta była pierwszą jawną opozycją w Polsce.

W uchwale czytamy także, że „KOR był w opinii historyków jedną z najważniejszych organizacji walczących o prawa człowieka, dał też początek innym ruchom opozycji antykomunistycznej walczącym o wolną Polskę w czasach PRL”.

Posłowie Platformy Obywatelskiej w rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników złożyli kwiaty pod Pomnikiem Haliny Mikołajskiej, polskiej aktorki, zaangażowanej w działalność KOR-u. Halina Mikołajska organizowała zbiórki pieniędzy dla prześladowanych, uczestniczyła w głodówkach, a także organizowała prywatne występy, podczas których recytowała wiersze Czesława Miłosza czy Karola Wojtyły. Z powodu swojej działalności była prześladowana i zastraszana przez służbę bezpieczeństwa. Odwagą i niezłomną postawą Halina Mikołajska wzbudzała podziw w swoim otoczeniu.


bg Image