22.9.16_Cichon_Leszczyna_big.png

"Ta ustawa to zawłaszczanie i upolitycznianie administracji publicznej i skarbowej. W ramach tej ustawy odchodzimy od formuły konkursów, które do tej pory obowiązywały przy obsadzaniu głównych stanowisk w administracji skarbowej. I tak dyrektor Izby Administracji Skarbowej, naczelnicy urzędów celno-skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych będą powoływani na zasadach kodeksowych, co w praktyce oznacza, polityczne ich nominowanie" - zwrócił uwagę na konferencji prasowej w Sejmie wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych poseł Janusz Cichoń, nawiązując do projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej autorstwa PiS.

Komisja finansów zdecydowała o odrzuceniu wniosku Janusza Cichonia o wysłuchanie publiczne projektu ustawy o KAS. Wcześniej Sejm nie przystał na wnioski opozycji, aby projekt ustawy o KAS oraz projekt wprowadzający przepisy tej ustawy odrzucić w pierwszym czytaniu. Tym samym projekty skierowano do Komisji Finansów Publicznych.

"Mamy do czynienia z bardzo poważną ustrojową zmianą, niepoprzedzoną żadnymi konsultacjami społecznymi" - zaznaczył podczas posiedzenia komisji Janusz Cichoń. "Minister Szałamacha stwierdził, że konsultacje tej ustawy odbyły się 10 lat temu" - relacjonował poseł. "Trudno uznać, że konsultacje sprzed 10 lat mają rzeczywistą wartość konsultacji" - wskazał. "Rzeczywistość mocno się od tamtego czasu zmieniła. Wydaje nam się, że ze względu na tę materię, umożliwienie opinii publicznej wypowiedzenia się na temat tych zmian, zgodnie z artykułem 61 Konstytucji, jest konieczne" - argumentował.

"Ci w ten sposób nominowani z kolei PiSiewicze będą mieli możliwość pełnej weryfikacji wszystkich osób zatrudnionych w administracji podatkowej. To pachnie czystka polityczna. Od nich będzie zależało, czy przedłużą umowę o prace poszczególnym pracownikom - to blisko 60 tysięcy pracowników" - podkreślił Janusz Cichoń podczas konferencji prasowej. Dodał, że "proces wprowadzania ustawy o KAS to przykład łamania wszelkich reguł i zasad".


bg Image