19.7.16_Zielinski_big.png

Senator Piotr Zientarski poinformował na konferencji prasowej o zakończeniu prac senackich komisji: praworządności i praw człowieka oraz ustawodawczej, które rozpoznawały ustawę o Trybunale Konstytucyjnym.

Senator relacjonował, że zgłosił szereg poprawek do ustawy, ale przede wszystkim zgłosił wniosek o jej odrzucenie w całości. - Zgłosiłem ten wniosek, ponieważ ta ustawa w żaden sposób nie umożliwia sprawnego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, który jest fundamentem państwa praworządnego i demokratycznego - wyjaśnił.

Piotr Zientarski podkreślił, że jedynym sposobem na zakończenie „dualizmu prawnego” jest spełnienie przez rządzących dwóch warunków. To publikacja wyroku TK z 9 marca i zaprzysiężenie przez prezydenta trzech sędziów wybranych jeszcze za rządów PO-PSL. „Niestety ta ustawa eliminuje te dwa podstawowe założenia” - wskazał senator.

Również według opinii biura legislacyjnego Senatu ustawa zawiera regulacje "mogące wywoływać wątpliwości natury konstytucyjnej i systemowej".


bg Image