19.7.16_Brejza_Konwiski_big2.png

Posłowie Platformy Obywatelskiej poinformowali na konferencji prasowej w Sejmie, że klub PO nie zgadza się na 9-osobowy skład komisji śledczej ds. Amber Gold, w którym miałby tylko jednego reprezentanta. Podczas drugiego czytania projektu uchwały Sejmu w tej sprawie, klub zgłosi poprawkę rozszerzającą skład do 11 osób.

Sejmowa Komisja Ustawodawcza opowiedziała się za tym, by komisja śledcza ds. Amber Gold  liczyła 9 członków. Posłowie Krzysztof Brejza i Zbigniew Konwiński zapowiedzieli, że podczas drugiego czytania w Sejmie, we wtorek po południu Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska zgłosi poprawkę, zgodnie z którą skład komisji miałby liczyć 11 członków. "My zgłaszamy, jako klub PO, poprawkę przywracającą 11-osobowy skład tak, żeby zachować proporcje wymagane przez ustawę o sejmowej komisji śledczej" - powiedział Krzysztof Brejza na konferencji prasowej.

Propozycję Komisji Ustawodawczej w sprawie 9-osobowego składu komisji śledczej ds. Amber Gold Krzysztof Brejza nazwał "skandalicznym działaniem". "To jest działanie polityczne, to jest działanie skandaliczne, które ma służyć tylko temu, żeby ta komisja była takim automatem i nie mogła w pełni pracować. Jest to działanie łamiące ustawę o sejmowej komisji śledczej. Widać, że PiS boi się tak naprawdę aktywnego udziału PO w pracach tej komisji" - powiedział.

Ustawa stanowi, że "w skład komisji może wchodzić do 11 członków; skład komisji powinien odzwierciedlać reprezentację w Sejmie klubów i kół poselskich mających swoich przedstawicieli w Konwencie Seniorów, odpowiednio do jej liczebności".

Sekretarz Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska Zbigniew Konwiński poinformował również, że podczas posiedzenia komisji jego klub złożył poprawkę rozszerzającą zakres prac komisji śledczej o tematykę związaną ze SKOK-ami. "My nie obawiamy się niczego jeśli chodzi o ustalenia komisji śledczej, która będzie powołana. My zagłosujemy za powołaniem tej komisji śledczej, natomiast liczymy na to, że politycy PiS na dalszym etapie prac w parlamencie zgodzą się również na rozszerzenie tego zakresu o działalność Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych" - powiedział sekretarz klubu.

Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Ustawodawczej Krzysztof Brejza argumentował, że sprawa SKOK-ów to "Amber Gold platinium". "Skala nieprawidłowości w SKOK-ach jest wielokrotnie większa, także skala zaangażowania polityków PiS, którzy stali na czele Kasy Krajowej, stoją na czele spółki SKOK Holding w Luksemburgu. Jest to sprawa niebywała, która powinna być wyjaśniona, łącznie z procesem legislacyjnym, który służył w naszej ocenie obronie SKOK-ów w roku 2009" - mówił.

Polityk poinformował, że jeśli większość sejmowa nie zgodzi się, by komisja ds. Amber Gold zajęła się SKOK-ami, wówczas Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska złoży projekt uchwały Sejmu o powołaniu nowej komisji śledczej - do zbadania tematyki związanej ze Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi.

wł/pap


bg Image