24.6.16_Grodzki_Rybicki_Zientarski_big.png

Klub senatorów Platformy Obywatelskiej zaprotestował wobec próby włączenia do porządku obrad Senatu m.in. nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Senatorowie nie mieli możliwości zapoznania się z treścią ustawy.

- To bardzo ważna ustawa z punktu widzenia praw obywateli - zwrócił uwagę senator Sławomir Rybicki podczas konferencji prasowej.

- Poprosiliśmy marszałka Karczewskiego o przerwę a następnie o spotkanie, na którym Klub senatorski PO zgłosił uwagę wobec procedury, która uniemożliwia senatorom normalną, godziwą pracę i zapoznanie się z projektem ustawy. Wcześniej nie było to możliwe ze względu na brak dostępu do treści nowelizacji - wyjaśnił senator Rybicki.

Ostatecznie została wyznaczona przerwa w obradach Senatu. Senat wznowi obrady 29 czerwca o godz. 11.00, aby rozpatrzyć  ustawę o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

Senator Tomasz Grodzki z Komisji Zdrowia podkreślił, że proponowana przez PiS nowelizacja zmienia zupełnie dostęp do wiedzy o chorym, dlatego te zmiany są zbyt daleko idące i należałoby je dokładnie przeanalizować.

- Regulamin pozwala w sytuacjach wyjątkowych skrócić okres zgłoszonego projektu ustawy, ale praktyka była taka, że nigdy nie działo się w czasie poniżej doby - zauważa z kolei senator Piotr Zientarski. 


bg Image