Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/NScdEXM9zJv22of.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/NScdEXM9zJv22of.png'
NScdEXM9zJv22of.png
W środę rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie przyjęli przez aklamację uchwałę w związku z 30. rocznicą śmierci Grzegorza Przemyka.

- Po 30 latach od tragicznej śmierci Grzegorz Przemyk zajmuje należne mu miejsce w historii zmagań o wolną i niepodległą Polskę. Jego ofiara nie poszła na marne. Sejm Rzeczypospolitej oddaje Mu hołd - napisano w przygotowanej przez Prezydium Sejmu uchwale, którą odczytała marszałek Ewa Kopacz.

Przewidziane są też debaty nad projektami zmian w ustawie o księgach wieczystych, nad projektem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym a także o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzył poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Projekt doprecyzowuje przepisy w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych podatkiem akcyzowym oraz w systemie zwolnień tych wyrobów od akcyzy.

Posłowie rozpatrzą senacki projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, kodeksu karnego skarbowego i prawa celnego, który jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku. Projekt nakłada obowiązek zawiadamiania podatnika przez organy podatkowe i celne o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu. Wprowadza też obowiązek informowania organów podatkowych i celnych o prowadzonym postępowaniu przygotowawczym karnym.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy także poselski projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Obecne przepisy dotyczące tzw. SDE mają charakter obowiązują do 31 sierpnia 2014 r. Celem projektu jest włączenie tych rozwiązań do systemu prawnego na stałe. Nowelizacja rozszerza też zakres kontroli elektronicznej o osoby, na które sąd nałożył środki zapobiegawcze, karne oraz zabezpieczające, takie jak np. dozór policyjny czy zakaz zbliżania się do określonych osób.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego to kolejny punkt porządku obrad na 41. posiedzeniu Sejmu. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 listopada 2010 r. Trybunał uznał, że Minister Sprawiedliwości przekroczył upoważnienie ustawowe regulując na poziomie rozporządzenia sposób nadawania klauzul wykonalności tytułom egzekucyjnym. Projekt uzasadni poseł Borys Budka.

W drugim czytaniu Sejm będzie pracować nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia dnia 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich.

Ponadto Sejm zapozna się z informacją Rady Ministrów o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych „Rodzina na Swoim” oraz zamierzeniach w sprawie wprowadzenia po 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

W czwartek posłowie zapoznają się z informacją bieżącą w sprawie rządowego programu leczenia niepłodności metodą in vitro na lata 2013-2016.

wł/pap/sejm.gov.pl

 


bg Image