c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2016_kwiecien_2016_26.04.2016_Budka_big.png

Stanowisko wydane przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego oznacza, że sądy powszechne będą respektowały orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego - powiedział poseł Borys Budka, członek Parlamentarnego Zespołu Do Spraw Ładu Konstytucyjnego i Praworządności.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wydało uchwałę, która głosi, iż nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności przepisu uchyla domniemanie jego zgodności z konstytucją już z chwilą ogłoszenia wyroku, a nie dopiero po jego publikacji w Dzienniku Ustaw.

Borys Budka zauważył, że decyzja sędziów to dla Polaków dobra wiadomość. "Nic tak bardzo nie wzmacnia poczucia szanowania prawa, niż to, gdy sędziowie mówią jednym głosem" - mówił podczas briefingu prasowego w Sejmie.

"Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego jest niewątpliwie bardzo jasnym sygnałem, który pokazuje rządzącej większości, że już nie tylko oburzeni samorządowcy, nie tylko obywatele podpisujący się pod wieloma apelami do prezes Rady Ministrów o publikację wyroku, ale również sędziowie dopominają się szanowania w Polsce prawa i konstytucji" – podkreślił poseł.

Odnosząc się do zachowania Prawa i Sprawiedliwości w konflikcie o Trybunał Konstytucyjny wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej zaznaczył, że "PiS przypomina takiego szaleńca, który pędząc pod prąd na autostradzie zamyka oczy, a później otwiera i mówi: o, tysiące jadą pod prąd". Poseł zasygnalizował, że "to samo", co sędziowie Sądu Najwyższego mówi "każdy poważny głos w tej dyskusji", m.in Komisja Europejska, europarlament, byli prezydenci oraz rady wydziałów prawa polskich uczelni. "Rząd i obecna większość nie chce się jednak do tego przyznać, udając, że nic się nie dzieje" - dodał.

Borys Budka zauważył również, że stanowisko Sądu Najwyższego oznacza, że "do obywateli został wysłany jasny sygnał: sądy powszechne w Polsce będą stały na straży prawa; jeżeli TK orzeknie o niekonstytucyjności jakiejś ustawy, to wówczas sądy powszechne będą taki wyrok respektowały". To bardzo dobry sygnał dla obywateli, dla samorządów, dla wszystkich Polaków, którzy chcą, by w Polsce dalej szanowana była konstytucja. Dlatego to bardzo dobry dzień dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Przyjęta przez sędziów opinia obniża ryzyko zaistnienia "dualizmu prawnego". Na podstawie obecnej konstytucji od każdej decyzji administracyjnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Jeżeli sądy administracyjne będą również respektować wyroki TK, to nie grozi nam dualizm prawny. Obywatele będą tylko przez PiS skazani na to, by w każdej sprawie odwoływali się do sądu.

wł/pap


bg Image