21.4.16_Kluzik_Brejza_big.png

Wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska Joanna Kluzik-Rostkowska wyraziła nadzieję, że resort edukacji nie planuje likwidacji klas integracyjnych. Odniosła się w ten sposób do wypowiedzi wiceminister edukacji narodowej Teresy Wargockiej, która na konferencji poświęconej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych powiedziała, że byłoby bardzo dobrze gdyby te dzieci uczyły się w oddzielnych klasach, a ewentualnie integrowały się na przerwach czy świetlicy.

- Nowa kurator krakowska dodała, ze rodzice, którzy maja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i decydują się na umieszczenie tych dzieci w normalnej masowej szkole, robią tym dzieciom krzywdę - relacjonowała Joanna Kluzik-Rostkowska na konferencji prasowej w Sejmie.

- Wśród bardzo absurdalnych pomysłów autorstwa MEN ten zadziwił nas szczególnie mocno - powiedziała. - W każdej sytuacji, w której to jest możliwe, dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, powinno być w swoim środowisku rówieśniczym - to jest miejsce, w którym nie tylko przekazuje się wiedzę, ale też miejsce, gdzie bardzo ważna jest społeczna integracja - zaznaczyła.

- Chciałabym, aby minister odpowiedziała nam na pytanie czy jest tego samego zdania co wiceminister Wargocka i czy uważa, że trzeba zamiast integracji tworzyć sytuacje do izolacji wszystkich dzieci, które maja specjalne potrzeby edukacyjne - zwróciła się do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. - Apelujemy o odpowiedz kto jest autorem pomysłu izolowania dzieci niepełnosprawnych - pytała wiceprzewodnicząca klubu.

O potrzebie istnienia klas integracyjnych mówił na konferencji także poseł Krzysztof Brejza. - System kształcenia funkcjonujący obecnie to wielki dorobek ostatnich dziesięcioleci. One nie tylko uczą się w towarzystwie dzieci pełnosprawnych, ale też w ten sposób otwierają się na świat, zyskują pewność siebie i biorą udział w wydarzeniach kulturalnych. Ten system świetnie się sprawdza - wyjaśnił poseł.

- To inżynieria złych pomysłów. Nie wiem czy PiS ma techników, inżynierów, projektantów tego typu niemądrych rozwiązań, ale osiągamy szczyt głupoty. Apelujemy do minister o wycofanie się z kuriozalnych propozycji. Rząd PiS chce sortować dzieci niepełnosprawne - powiedział Krzysztof Brejza.

wł/pap


bg Image