13_4_16_Grabiec_Lenartowicz_big.png

- To kolejny zamach Prawa i Sprawiedliwości na własność Polaków - powiedziała Gabriela Lenartowicz z sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odnosząc się do rządowego projektu nowelizacji ustawy o lasach, która przyznaje Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu "Lasy Państwowe" prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży i odkupu prywatnych lasów.

Posłanka wyjaśniała, że „projekt polega na tym, że obywatel mając las nie będzie mógł w sposób wolny go sprzedać lub zamienić”. Jeśli ktoś będzie chciał to zrobić, wkroczy Skarb Państwa - wskazała.

Dodała, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznaje możliwość ingerencji we własność prywatną, ale tylko pod pewnymi warunkami: musi być uzasadniony cel publiczny oraz musi być zachowana proporcjonalność użytych środków. - Ponadto musi być zachowana równość oraz zasady konkurencji - wyjaśniła posłanka.

- Projekt zmiany ustawy o lasach jest bardzo niebezpieczny dla Polaków. Ustawa teoretycznie dotyczy lasów, ale praktycznie dotyczy pojedynczych działek będących własnością osób fizycznych - zwrócił uwagę rzecznik prasowy Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec.

Polityk zaznaczył, że „jeżeli ktoś będzie chciał sprzedać działkę budowlaną jako działkę leśną, w ewidencji gruntów będzie podlegał przepisom planowanej ustawy”. - To jest regulacja prawna, która głęboko przypomina czasy wywłaszczeń masowych, które realizowane były w okresie PRL-u - przestrzegał. - Klub PO złożył wniosek o odrzucenie tej ustawy w pierwszym czytaniu - powiedział Jan Grabiec.


bg Image