1.4.16_Schetyna_Budka_big3.png

 - Platforma Obywatelska pokazuje realny pomysł na rozwiązanie pata wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wnosimy o to, by TK zbadał ustawę o Trybunale i orzekł, że przepis, który przewiduje konieczność złożenia ślubowania sędziów Trybunału przed prezydentem, jest niezgodny z art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - mówił Borys Budka na konferencji prasowej w Sejmie.

W dniu 3 grudnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wyraźnie wskazał, że inne rozumienie tego przepisu jak niezwłoczny obowiązek odebrania przez prezydenta ślubowania jest niezgodny z konstytucją. Pomimo jasnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego prezydent Andrzej Duda nie odebrał przyrzeczenia od 3 legalnie wybranych sędziów. 

- Jedyną szansą na rozwiązanie pata jest orzeczenie, że ten przepis jest niezgodny z normami prawa międzynarodowego. Żadnego takiego wniosku nie ma jeszcze w Trybunale, a wniosek może być rozpatrywany w składzie 7-osobowym – mówił poseł. Wyeliminowanie tego przepisu spowoduje, że Trybunał będzie mógł niezwłocznie rozpocząć pracę w pełnym, 15 osobowym składzie.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna odniósł się do decyzji stołecznej prokuratury o wznowieniu postępowania wobec szefa TK Andrzeja Rzeplińskiego. Wyraził zaniepokojenie, że "Polska przyjmuje w życiu publicznym standardy putinowskie".

Grzegorz Schetyna zaznaczył, że "ponadstandardową" aktywność prokuratury widać też na przykładzie uchylenia przez sąd nieprawomocnego wyroku skazującego b. szefów CBA za złamanie prawa przy "aferze gruntowej" z 2007 r.

Poseł mówił, że również zaangażowanie prokuratury w rozpoczęty w czwartek proces, m.in. Tomasza Arabskiego, oznacza "polityczną zemstę nie tylko prokuratorów, ale także ministra sprawiedliwości (Zbigniewa Ziobry)".

"To są trzy symbole Polski 2016 rządzonej przez PiS; Polski, w której (...) prokuratura zaczyna być orężem w politycznej walce. Orężem, który zaczyna być wykorzystywany" - powiedział.

Zobacz treść wniosku do TK

wł/pap


bg Image