29.2.16_Grabiec_Halicki_big.png

- Platforma Obywatelska przygotowuje projekt uchwały, która na podstawie orzeczenia TK z 3 grudnia może doprowadzić do uchylenia trzech błędnych uchwał z 25 listopada - zapowiedział na konferencji prasowej w Sejmie Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska Andrzej Halicki. Inicjatywa Platformy Obywatelskiej ma związek z projektem opinii Komisji Weneckiej - organu doradczego Rady Europy - który wpłynął do rządu 26 lutego.

W projekcie opinii Komisja Wenecka w konkluzjach wzywa wszystkie organy państwa do pełnego poszanowania i wprowadzenia w życie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Dopóki sytuacja kryzysu konstytucyjnego odnoszącego się do TK pozostaje nierozwiązana i dopóki Trybunał nie może wykonywać pracy w skuteczny sposób, zagrożone są nie tylko rządy prawa, ale także demokracja i prawa człowieka - stwierdzono.

Andrzej Halicki podkreślił, że dokument wydany przez Komisję Wenecką należy potraktować poważnie. "Platforma Obywatelska uważa, że to jest poza wszelkimi dyskusjami moment na wykonanie pierwszego, albo i kilku kroków w kierunku oczekiwanym także przez uczestników delegacji, członków Komisji Weneckiej, albowiem konkluzje zawarte w tym dokumencie są jednoznaczne: bezwzględnie należy szanować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego - dotyczy to wszystkich organów państwa" - zaznaczył.

Rzecznik prasowy Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec zauważył, że z projektu opinii wynika, że Komisja Wenecka stawia Polsce "bardzo poważne zarzuty", dotyczące m.in. zgodności z konstytucją postępowania organów państwa". "Wzywa te organy do przestrzegania konstytucji i porządku prawnego w Polsce, stwierdzając, że brak poszanowania prawa w tym zakresie stanowi naruszenie nie tylko konstytucji, ale również praw obywatelskich i zasad demokracji" - dodał.

25 listopada Sejm przyjął uchwały stwierdzające nieważność wyboru wszystkich pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego dokonanego pod koniec poprzedniej kadencji głosami PO, PSL i SLD. 2 grudnia sejmowa większość wybrała na ich miejsce pięciu nowych sędziów, wskazanych przez PiS. Dzień później z kolei TK orzekł, że wybór trzech sędziów przez poprzedni Sejm odbył się zgodnie z konstytucją; wybór dwóch pozostałych - uznał za niekonstytucyjny.

Andrzej Halicki przypomniał, że w ciągu najbliższego miesiąca sytuacją w Polsce znów ma zajmować się kilka instytucji, związanych z Radą Europy i Unią Europejską. "Tych wydarzeń dotyczących Polski jest wiele, a mieliśmy także wizytę (Komisarza Praw Człowieka Rady Europy) pana Nilsa Muiznieksa, będziemy mieli również sesję i raport również i tej instytucji. Uważamy, że dobrym jest i właściwym wykonanie gestu, (...) by z tych konkluzji już dziś wyciągać wnioski, a nie bagatelizować ten dokument i traktować go jako przeciek" - podkreślił Andrzej Halicki.

wł/pap


bg Image