c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2016_luty_2016_10.02.2016_Mrzyglocka_Kochan_big.png

500 zł na każde dziecko, wypłacane przez ZUS – to cel wniosków mniejszości, które do projektu ustawy wprowadzającej program 500 plus złoży Platforma Obywatelska.

Posłanki Magdalena Kochan i Izabela Mrzygłocka poinformowały na konferencji prasowej w Sejmie, że poprawki, które nie zyskały akceptacji Komisji Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrującej projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Platforma Obywatelska planuje złożyć w formie wniosków mniejszości.

Magdalena Kochan zauważyła, że w myśl zapisów zaproponowanych przez rząd, z programu „Rodzina 500 plus” wykluczonych będzie ok. 1,8 mln rodzin i ok. 3 mln dzieci. Podkreśliła, że jej klub proponował 500 zł dla każdego dziecka, chciał też, żeby świadczenie wychowawcze wypłacał ZUS, co zmniejszyłoby koszty administracyjne. Wskazała, że na koszty obsługi programu przeznaczone jest w tym roku ponad 340 mln zł, co starczyłoby na roczne wypłaty dla 56 tys. dzieci.

Posłanka zapowiedziała, że Platforma Obywatelska będzie również składać poprawki, których celem jest m.in. objęcie szczególna pomocą samotnych rodziców, a także skierowanie świadczeń do dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej. Magdalena Kochan tłumaczyła, że w ich przypadku dzięki świadczeniu z programu 500 plus samorządy tworzyłyby fundusze powiernicze, które dzieci opuszczające placówki miałyby na start w dorosłe życie.

Magdalena Kochan wskazała również, że rząd w swoim projekcie uwzględnił rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze, ale zapomniał o placówkach typu rodzinnego. Posłanka mówiła także o poprawce, dzięki której w przypadku nienależnego przyznania świadczeń z winy urzędnika, trzeba byłoby je zwrócić, ale bez odsetek. 

Katarzyna Mrzygłocka poinformowała natomiast o poprawce upraszczającej procedurę – dzięki niej wniosek o świadczenie wychowawcze trzeba byłoby złożyć tylko raz, a potem aktualizować tylko w razie zmiany sytuacji (obecnie w myśl projektu trzeba go będzie składać co roku).

Posłanka zwróciła także uwagę, że we wtorkowym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny nie uczestniczyła strona społeczna i posłowie nie poznali jej stanowiska wobec projektu. Magdalena Kochan z kolei podkreśliła, że choć rząd mówił o szerokich konsultacjach projektu, to nie przedstawił wniosków z tych konsultacji.

wł/pap


bg Image