28.1.16_Augustyn_Tomczyk_Pomaska_big.png

Klub PiS złożył w czwartek wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o zaprzestaniu finansowania nauczania religii z budżetu.

Pozostałe kluby opowiedziały się za skierowaniem obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty do komisji. Ponieważ jednak klub PiS ma większość, może to przesądzić o odrzuceniu projektu w pierwszym czytaniu.

Negatywne stanowisko wobec zapisów obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty zajął też rząd. 

Pod projektem zebrano ponad 150 tys. podpisów osób popierających tę inicjatywę.

Urszula Augustyn przypominała, że w kampanii wyborczej PiS zapowiadało "słuchanie Polaków", więc ten obywatelski projekt jest dobrą okazją, by "wsłuchać się w to, co Polacy mają do powiedzenia". Przyznała, że chrześcijaństwo jest ostoją podstawowych wartości, choć zarazem opowiedziała się za skierowaniem projektu ustawy do komisji i szukanie tam "rozwiązań kompromisowych". Zwróciła się także o wysłuchanie publiczne.

wł/pap


bg Image