ms2.png

Dzisiaj, z inicjatywy Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, odbyło się wysłuchanie obywatelskie w sprawie poselskiego projektu ustawy Prawo o prokuraturze autorstwa Prawa i Sprawiedliwości.

W wysłuchaniu wzięli udział przedstawiciele m.in. Okręgowych Rad Adwokackich, biura Rzecznika Praw Obywatelskich czy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Spotkanie to było konsekwencją odrzucenia przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka wniosku Platformy Obywatelskiej o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w ramach prac komisji.

Uczestnicy debaty byli zgodni, że rozwiązania zaproponowane w projekcie PiS rodzą szereg wątpliwości natury konstytucyjnej, prawnej i praktycznej.  Zwracali uwagę, że połączenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego doprowadzi do upolitycznienia prokuratury, a  proponowane w ustawie zapisy nie rozwiązują najważniejszych problemów i odpowiadają najważniejszym wyzwaniom.

Podkreślono także obawy związane z możliwością swobodnego ujawniania informacji o toczących się postępowaniach, niekontrolowanego odtajniania dokumentów czy wydawania przez Ministra Sprawiedliwości wiążących prokuratorów poleceń w zakresie czynności procesowych.

Foto: facebook.com/MinisterstwoSprawiedliwosci


bg Image