Platforma Obywatelska złożyła wniosek do TK o zbadanie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej - poinformował Borys Budka. Powody to m.in. likwidacja konkursów na wyższe stanowiska w służbie i zniesienie wymogu, by szef SC nie był członkiem partii politycznej przez 5 lat przed objęciem tej funkcji.

Nowelizacja, która niedawno za sprawą PiS "została przyjęta w ekspresowym tempie", czyni "ze służby cywilnej kolejny element upartyjnienie państwa" - podkreślił.

"Stosując na straży podstawowych wartości konstytucyjnych, stojąc na straży demokratycznej i apolitycznej służby cywilnej posłowie Platformy Obywatelskiej dzisiaj składają wniosek do trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjność wskazanych przepisów" - powiedział Budka na konferencji prasowej w Sejmie.

We wniosku posłowie Platformy Obywatelskiej wskazali, że w nowelizacji ustawy o służbie cywilnej odstąpiono od zasady, że szef służby cywilnej nie może być członkiem partii politycznej przez minimum pięć lat przed objęciem tego stanowiska.

"Teraz wystarczy, że szef służby cywilnej w dniu nominacji zrzeknie się legitymacji partyjnej - czyli będziemy mieli dokładanie taki sam casus, jak w telewizji publicznej, gdzie funkcjonariusz partyjny z dnia na dzień staje się prezesem telewizji" - mówił.

Platforma Obywatelska podnosi też we wniosku kwestię m.in. likwidacji konkursów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, zniesienie "niezbędnego do zajmowania stanowisk kierowniczych doświadczenia zawodowego", a także "możliwość ręcznego sterowania przez prezesa ministrów każdym konkursem w urzędzie państwowym". "To jest niedopuszczalne w myśl konstytucyjnej zasady, że służba cywilna powinna być apolityczna" - zaznaczył.

 Nowelizacja łamie też prawo pracy, ponieważ zakłada zwolnienie blisko 2 tys. pracowników służby cywilnej, "którzy bez względu na to, kto rządził w tym kraju w sposób rzetelny wykonywali swoje obowiązki" -zwrócił uwagę Borys Budka. Jak powiedział, "jednym ustawowym ruchem przekreślono ich kariery zawodowe".

Znowelizowana ustawa likwiduje wobec szefa służby cywilnej wymóg, by nie był członkiem partii politycznej w okresie 5 lat poprzedzających objęcie tego stanowiska. Zlikwidowany został wymóg posiadania przez szefa służby cywilnej co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w administracji rządowej lub co najmniej 7-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych. Nowela wprowadza także powołania, a nie konkursy na kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej.

Zobacz pełną treść wniosku do Trybunału Konstytucyjnego

wł/pap


bg Image