Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/dP7i4l4QvGQopwp.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/dP7i4l4QvGQopwp.png'
dP7i4l4QvGQopwp.png
Sejm rozpoczął jednodniowe posiedzenie. Posłowie będą kontynuować prace nad zmianami w prawie, dzięki którym rodzice dzieci urodzonych w 2013 r. będą mogli skorzystać z rocznego płatnego urlopu.

Obecnie płatny urlop macierzyński trwa 24 tygodnie. Projekt przewiduje, że od 17 czerwca 2013 r. płatny urlop po urodzeniu dziecka zostanie wydłużony z 6 miesięcy do roku (52 tygodnie), na które składałoby się 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki), 6 tygodni urlopu dodatkowego (obecnie są to cztery tygodnie) i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu na równych prawach będą mogli korzystać ojciec i matka. Wydłużony urlop ma objąć nie tylko rodziców zatrudnionych na etatach, ale wszystkich, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe, czyli także pracujących na umowach zlecenia i samozatrudnionych. Z płatnego rocznego urlopu będą mogli skorzystać rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r.

Posłowie wysłuchają też informacji bieżącej w sprawie funkcjonowania służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem planów Ministerstwa Zdrowia, ograniczenia koszyka świadczeń gwarantowanych i wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.

wł/pap/sejm.gov.pl


bg Image