c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2016_15.01.2015_Okla_Kochan_big.png

Rząd PO i PSL z uwagi na prognozowany wskaźnik waloryzacji na 2016 r. – 0,52%, który skutkowałby wzrostem najniższego świadczenia o 4,57 zł zapowiedział już w połowie 2015 r. wypłatę jednorazowych dodatków dla emerytów i rencistów. Miało to stanowić rekompensatę niskiej waloryzacji.

Poseł Magdalena Kochan zwróciła uwagę na konferencji prasowej w Sejmie, że Platforma Obywatelska przez lata waloryzowała emerytury i renty, tak żeby nie traciły swojej realnej wartości. Ze względu na deflacje podwyżka w tym roku byłaby niewielka. - Uznaliśmy, że warto jednorazowym świadczeniem wspomóc tę grupę obywateli. Dziś okazało się, że PiS głoszące hasła o tym, jak bardzo wspiera rodziny i osoby najgorzej zarabiające, chce zaoszczędzić na tych właśnie osobach w sposób nieuprawniony – zaznaczyła Magdalena Kochan.

W obecnej kadencji Platforma Obywatelska złożyła projekt poselski, w którym zaproponowała wypłatę jednorazowego dodatku w wysokości od 350 do 100 zł. Natomiast PiS zaproponował dodatek w wysokości od 400 do 50 zł.

Platforma Obywatelska zaproponowała dla świadczeniobiorców o dochodach brutto:

-    do 900 zł - 350,00 zł,

-    powyżej 900,00 zł do 1100,00 zł - 300,00 zł,

-    powyżej 1100,00 zł do 1500,00 zł - 200,00 zł,

-    powyżej 1500,00 zł do 2000,00 zł - 100,00 zł.

PiS zabrał kwotę 50,00 zł emerytom i rencistom otrzymującym świadczenie od 1500,00 zł do 2000,00 zł i dołożył ją świadczeniobiorcom otrzymującym świadczenie do 900,00 zł.

Platforma Obywatelska opowiada się za zwiększeniem wysokości dodatku dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenie do 900,00 zł, ale nie kosztem innej grupy emerytów. Dlatego złożyliśmy poprawkę rekompensującą zabrane 50,00 zł poprzez zwiększenie dodatku dla świadczeniobiorców z dochodem od 1500,00 zł do 2000,00 zł do 100,00 zł, zgodnie z naszym projektem. PiS odrzucił tę poprawkę.

- Nie ma darmowych leków, nie ma projektu 500+, jest obniżenie jednorazowych dodatków do rent i emerytur – powiedziała podczas konferencji poseł Marzena Okła-Drewnowicz.

PiS zwiększył wydatki i dochody budżetu państwa na 2016 r. o miliardy złotych, a nie potrafił dla emerytów i rencistów z najniższymi dochodami znaleźć 100 mln zł - na co zwróciły uwagę posłanki.

Rząd PO-PSL zabezpieczył w budżecie na wypłatę w/w dodatków kwotę 1 410 mln zł. PiS dokonując tej zmiany zaoszczędził 10 mln, bo zgodnie z szacunkami wyda 1 400 mln zł. Niestety kosztem emerytów i rencistów. Oszczędność wynika z faktu, że PiS zabrał dodatek w wys. 50,00 zł najliczniejszej grupie świadczeniobiorców (od 1500 zł do 2000 zł), których jest 2 218 000 osób na rzecz świadczeniobiorców (do 900 zł), których jest 1 462 000 osób.

Jest to dzielenie emerytów i odchodzenie od wsparcia seniorów, które było priorytetem rządu PO-PSL.


bg Image