c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2016_13.01.2016_Brejza_Wojcik_big.png

Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych omawia projekt PiS, który ma wykonywać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. o niekonstytucyjności zasad inwigilacji. Opozycja, RPO i wiele organizacji uważają, że projekt oznacza swobodną inwigilację internetu.

Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska zapowiedział 40 poprawek do projektu.

Poseł Marek Wójcik zwrócił uwagę, że poprawki dotyczą przede wszystkim wykreślenia upoważnień do zbierania danych internetowych. Platforma Obywatelska proponuje wprowadzenie zasady subsydiarności, zgodnie z którą czynności operacyjne mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy dotychczasowe działania służb okazały się bezskuteczne.

Poseł Krzysztof Brejza zaznaczył, że w projekcie znajdzie się również nakaz niszczenia danych telekomunikacyjnych zebranych przez służby jeśli nie są niezbędne do realizacji zadań. - Rada Cyfryzacji przy ministrze przyjęła uchwale bardzo krytyczna wobec tej ustawy – zwrócił uwagę.

wł/pap


bg Image