c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2015_22.12.15_Wojcik.png

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska Sławomir Neumann poinformował, że kandydatem klubu na stanowisko członka Rady Polityki Pieniężnej został prof. nadzw. dr hab. Cezary Wójcik.

Profesor Szkoły Głównej Handlowej, pracował naukowo jako visiting scholar na uniwersytetach: Harvarda (USA), Berkeley (USA), Melbourne (Australia), Glasgow (Szkocja) i innych. W przeszłości pełnił również funkcje: Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Dyrektora Biura ds. Integracji ze Strefą Euro NBP, członka Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, doradcy Ministra Finansów i doradcy Prezesa NBP, a także doradcy ekonomicznego banku WestLB Polska. Był także ekspertem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zaangażowanym w analizę programu pomocowego dla Grecji.

Ukończył programy z zakresu zarządzania i przywództwa na Uniwersytecie Harvarda (USA), IESE Business School (Hiszpania) i HEC Paris  (Francja) i innych. W 2011 r. został wyróżniony Letter of Achievement za wkład w rozwój przywództwa przez Harvard Kennedy School Government.

Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz dziewięciu książek wydanych w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Estonii i na Węgrzech. Jego prace były publikowane i cytowane w renomowanych dziennikach zagranicznych,  w „The Guardian”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Die Zeit”, „Handelsblatt”. Regularnie publikuje w dziennikach krajowych, m.in. w „Rzeczpospolitej” i „Gazecie Wyborczej”.

W badaniu za okres 2001-2006 został sklasyfikowany na 1. miejscu najczęściej cytowanych ekonomistów polskich w czasopismach naukowych na świecie. Baza SSRN – największe na świecie elektroniczne repozytorium prac naukowych w zakresie nauk społecznych – klasyfikuje go w pierwszych 5% naukowców na świecie.  W 2009 r. -  przed ukończeniem 35 lat – został mianowany jednym z najmłodszych profesorów ekonomii w Polsce.

Wielokrotnie wyróżniany, w tym: dwukrotny stypendysta Fulbrighta, laureat stypendium Tygodnika „Polityka”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego i wielu innych. Laureat obu najważniejszych nagród przyznawanych ekonomistom w Polsce.  W 2008 r. – nagrody Banku Handlowego za szczególny wkład w rozwój ekonomii i finansów. W 2009 r. – nagrody Prezesa Rady Ministrów. Jako jedyny Polak pracował w trzech bankach centralnych na świecie: Europejskim Banku Centralnym, Narodowym Banku Austrii  i Narodowym Banku Polski.

Profesor Cezary Wójcik jest osobą doskonale przygotowaną do pełnienia funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej. W toku swojej działalności zawodowej udowodnił wysoki poziom wiedzy merytorycznej i przygotowania, co daje gwarancję należytego wypełnienia przez Kandydata obowiązków członka Rady Polityki Pieniężnej.

wł/pap


bg Image