15.12.2015_Witczak_big.png

Pierwsze czytanie projektu ustawy w Sejmie mogłoby się odbywać po 7 dniach od dostarczenia druków sejmowych posłom, ale odejście od tej reguły byłoby możliwe wyłącznie, gdy zgodzi się na to 2/3 ustawowej liczby posłów - przewiduje uchwały zmieniającej Regulamin Sejmu autorstwa Platformy Obywatelskiej.

Poseł Mariusz Witczak poinformował, że projekt został już złożony. Podczas konferencji prasowej wyjaśnił, że w obowiązującym Regulaminie zapisano, że pierwsze czytanie projektu może odbyć się nie wcześniej niż siódmego dnia od doręczenia posłom projektu. Wskazał, że proponowana zmiana miałaby dotyczyć kwestii wyjątku od tej reguły.

"W całej historii naszego parlamentaryzmu III RP pierwsze czytanie mogło odbywać się zgodnie z regulaminem najwcześniej w siódmym dniu od czasu dostarczenia projektu ustawy, który musi dotrzeć skutecznie do parlamentarzystów, do posłów" - mówił poseł. "Istnieje oczywiście wyjątek od tej reguły, który pozwala za zgodą Sejmu lub komisji przyspieszyć procedowanie nad ustawą, skrócić ten czas, ale przecież wszyscy wiemy, że intencją tego wyjątkowego zapisu było zajmowanie się rzeczami nadzwyczajnymi, np. klęskami żywiołowymi" - podkreślił. "Obecnie wyjątek ten stał się regułą. Warto więc doprecyzować Regulamin Sejmu i stworzyć jasne zasady" - dodał.

Jak zaznaczył, chodzi o to, aby parlamentarzyści nie byli zaskakiwani "z godziny na godzinę rewolucyjnym projektem, które dotyczą ważnych dziedzin życia Polek i Polaków". Dodał, że obecnie szansę na zapoznanie z wnoszonymi w ten sposób projektami mają tylko posłowie PiS.

W projekcie posłowie Platformy Obywatelskiej zaproponowali, by siedmiodniowy termin mógł ulec zmianie pod warunkiem, że zgodzi się na to podczas głosowania co najmniej 2/3 ustawowej liczby posłów lub co najmniej 2/3 członków komisji. "W dzisiejszej rzeczywistości wydaje się, że wprowadzenie tego przepisu jest rzeczą niezbędną abyśmy mogli utrzymać w miarę przyzwoity standard poprawnej legislacji i dyskusji nad ważnymi ustawami" - zaznaczył Mariusz Witczak.

wł/pap


bg Image