9.12.15_Neumann_big.png

Projekt uchwały wzywającej prezydenta Andrzeja Dudę do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia i do odebrania ślubowań od trzech sędziów TK wybranych w październiku - złożył w Sejmie Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska.

Przewodniczący klubu Sławomir Neumann powiedział na briefingu prasowym, że projekt uchwały został złożony na ręce marszałka Sejmu, by mogła ona zostać przyjęta jeszcze na obecnym posiedzeniu izby.

"Zakończy to ten ciągnący się od kilku tygodni spór konstytucyjny. Po dwóch wyrokach Trybunału Konstytucyjnego mamy jasną sytuację prawną. Teraz trzeba się zastosować do wyroków" - zaznaczył przewodniczący. Dodał, że celem Sejmu "jest także pilnowanie przestrzegania prawa przez najważniejsze osoby w państwie". "Dlatego ten apel po słowach padających z Kancelarii Prezydenta, które w jakiś sposób negują same orzeczenie i same wyroki Trybunału" - powiedział.

W projekcie uchwały wzywającej prezydenta "do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. oraz odebrania ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego" zaznaczono, że "Trybunał Konstytucyjny to jeden z najważniejszych organów władzy sądowniczej oraz fundament demokratycznego państwa prawnego". 

"Uniemożliwienie, wybranym zgodnie z ustawą, sędziom złożenia ślubowania stanowi niedopuszczalne zaniechanie świadczące o pogwałceniu zasad ustrojowych państwa. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do zastosowania się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz pilnego wyznaczenia daty złożenia ślubowania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego (...)" - czytamy w projekcie uchwały. W uzasadnieniu podkreślono, że w związku z niezłożeniem ślubowania wobec prezydenta przez sędziów TK wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji "zachodzi uzasadniona obawa naruszenia konstytucyjnych zasad demokratycznego państwa prawnego i zasady podziału władzy".

3 grudnia Trybunał uznał za zgodne z konstytucją przepisy ustawy o TK regulujące wybór trzech sędziów wybranych w miejsce sędziów, których kadencja upłynęła dnia 6 listopada 2015 r. "Trybunał stwierdził, że art. 21 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, dotyczący ślubowania składanego przez nowo wybranego sędziego wobec prezydenta, nakłada na głowę państwa obowiązek niezwłocznego odebrania takiego ślubowania" - zaznaczono w uzasadnieniu. "W sytuacji niezastosowania się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, prezydent łamie prawo naruszając najwyższy akt prawa, ustawę zasadniczą. W konsekwencji prowadzi to do zaburzenia funkcjonowania ustroju państwa, złamania zasady podziału władzy oraz pogwałcenia bezpieczeństwa demokratycznego systemu Rzeczypospolitej Polskiej".

wł/pap


bg Image