c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2015_Neumann_mownica_big.png

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO Sławomir Neumann w środę, tuż po rozpoczęciu posiedzenia Sejmu, zgłosił wniosek o jego zamknięcie, ponieważ jak zauważył, posiedzenie zostało zwołane z naruszeniem regulaminu Izby.

Szef klubu podkreślił, że bieżące posiedzenie Sejmu zostało zwołane z naruszeniem art. 171 Regulaminu Sejmu, który dotyczy obowiązku marszałka Sejmu zawiadamiania odpowiednich organów państwa o planowanym posiedzeniu Izby najpóźniej siedem dni przed tym posiedzeniem.

"Te siedem dni mija jutro, panie marszałku, więc wnoszę o zamknięcie tego posiedzenia, zwołanie Konwentu Seniorów i zwołania w sposób prawidłowy posiedzenia Sejmu, ponieważ jest olbrzymie ryzyko, że jakiekolwiek decyzje podejmowane dzisiaj będą nieważne" - powiedział Sławomir Neumann.

wł/pap


bg Image