c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_parlamentseniorow2.png

Poprawa sytuacji ekonomicznej seniorów, zmiany w waloryzacji rent i emerytur oraz w organizacji pomocy żywnościowej dla najuboższych - takie postulaty zgłosiła w Sejmie podczas pierwszego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W inauguracyjnym, pierwszym w historii posiedzeniu parlamentu seniorów wzięła udział premier Ewa Kopacz, marszałkowie Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i Senatu Bogdan Borusewicz, członkowie rządu. Organizatorem posiedzenia jest sejmowa Komisja Polityki Senioralnej pod przewodnictwem posła Michała Szczerby. W poselskich ławach zasiedli delegaci różnych organizacji senioralnych z wielu regionów Polski. Przewodniczącą Obywatelskiego Parlamentu Seniorów została - wybrana w głosowaniu - Krystyna Lewkowicz, prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW. Jak mówiła, po objęciu funkcji, jest to posiedzenie pionierskie, bo inicjatorzy OPS nie mieli żadnych wzorców ani doświadczeń.

Krystyna Lewkowicz powiedziała, że parlament seniorów reprezentuje około 3 tys., organizacji senioralnych w kraju, a w ogóle jest ich w Polsce kilkanaście tysięcy. "Chcielibyśmy, by była pełna reprezentacja, ale nie zawsze się to udaje" - wyjaśniała. Jak dodała, większość osób starszych nie jest nigdzie reprezentowana i pozostaje w domach; zadaniem członków OTS jest zastanowienie się, jak skłonić ich do aktywności. OTS - który będzie funkcjonował przez rok - zajmie się m.in. zdefiniowaniem, czym jest organizacja działająca na rzecz seniorów oraz skąd pozyskać środki na działalność parlamentu seniorów.

Wy, seniorzy jesteście potrzebni Polsce - mówiła w premier Ewa Kopacz na inauguracyjnym posiedzeniu. Zaznaczyła, że dzięki jej rządowi seniorzy będą mogli korzystać m.in. z pomocy prawnej oraz z domów dziennego pobytu.

Ewa Kopacz podkreśliła, że to wyjątkowy dzień, bo po raz pierwszy w historii Sejmu odbywa się posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. "Nigdy dotąd w historii polskiego parlamentu nie wsłuchiwaliśmy się w głos ludzi, którzy całe życie pracując, nabierając doświadczenia, mogliby dzisiaj w formie uchwał przedstawiać wnioski, oczekiwania, tym, którzy de facto w kraju rządzą" - mówiła premier.

Szefowa rządu mówiła też o osiągnięciach rządu w ostatnim roku w zakresie polityki senioralnej. Jednym z nich jest - według premier - pomoc prawna, z której osoby powyżej 65. roku życia mogą korzystać bezpłatnie; ustawa regulująca te kwestie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

"Wiemy, jak bardzo często ludzie nieuczciwi, naciągacze przychodzą do starszych osób mieszkających niekiedy samotnie lub pod nieobecność swoich dzieci czy wnuków i przedstawiają cudowną ponoć ofertę napisaną drobnym druczkiem" - mówiła Ewa Kopacz. Jak dodała, "okazuje się, że w dobrej wierze ta starsza osoba podpisała coś, co stanie się dla niej tragedią życia, że za chwilę przyjdzie komornik i będzie windykował". Premier podkreśliła, że osoby starsze będą mogły się zwrócić do jednego z 1500 punktów bezpłatnej pomocy prawnej, gdzie ich sprawą zajmą się wykwalifikowani prawnicy.

Zwróciła również uwagę, że w Sejmie funkcjonuje stała komisja ds. senioralnych. "To był mój pomysł, gdy jeszcze byłam marszałkiem Sejmu, cieszę się, że mi się udało" - dodała.

Ewa Kopacz mówiła też o domach dziennego pobytu dla osób starszych, które wychowały już swoje dzieci. "Dziś te dzieci wykształcone niekiedy nie będą musiały dokonywać wyboru: pójść do pracy, czy opiekować się mamą lub tatą. Te dzieci będą mogły realizować swe ambicje zawodowe, a w tym czasie ich rodzice, seniorzy, będą mogli pod okiem pielęgniarki, fachowej pomocy (...) przebywać" - powiedziała. Ewa Kopacz zadeklarowała, że w tym roku w Polsce powstanie ponad 100 takich domów, a do 2020 roku ponad 1000.

Minister zdrowia - dodała premier - wyasygnował 40 mln zł na program, dzięki któremu powstaną domy rehabilitacji. "Czym to się będzie różnić od tej rehabilitacji, na którą codziennie chodzicie? Otóż będzie się to różnić tym, że tam będziecie mieli warunki domowe" - zwróciła się do seniorów.

Premier mówiła również o przeprowadzonej w tym roku procentowej waloryzacji rent i emerytur oraz tej zaplanowanej na przyszły rok, a także o tym, że w 2016 roku osoby starsze otrzymają jednorazowy dodatek.

Ewa Kopacz dziękowała seniorom m.in. za wychowanie dzieci i wnuków. "Chcę wam podziękować za wychowanie waszych dzieci i wnuków, za taką patriotyczną postawę (...), że oni dziś w swym życiu zawodowym i prywatnym dziś postępują, jak każdy przyzwoity Polak, że są dumni z tego kraju, że kochają ten kraj, że kiedy wyjeżdżają za granice mówią o tym kraju najpiękniej jak potrafią" - powiedziała.

"Wierzę, że w dniu dzisiejszym parlament polski jest w dobrych rękach" - zakończyła swe wystąpienie Ewa Kopacz.

wł/pap


bg Image