25.09.2015_Skowronska_big.png

Kredytobiorcy pozbawieni pracy i znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej będą mogli przez 18 miesięcy otrzymywać pomoc do 1,5 tys. zł - zakłada ustawa o funduszu wsparcia dla kredytobiorców mieszkaniowych, którą w piątek uchwalił Sejm. "Ustawa jest adresowana do osób, które najbardziej potrzebują pomocy" - mówiła na konferencji prasowej przewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych Krystyna Skowrońska.

Rozwiązania zawarte w ustawie skierowane są do wszystkich kredytobiorców zarówno złotowych, jak i walutowych. W myśl ustawy pomoc do 1500 zł - maksymalnie przez 18 miesięcy - otrzymywać mają kredytobiorcy znajdujący się w tarapatach finansowych. "Ustawa adresowana jest do osób, które najbardziej potrzebują pomocy, to jest osób, które utracił pracę oraz osób, których wysokość rat przekracza 60 procent ich dochodu" - mówiła na konferencji prasowej Krystyna Skowrońska.

Przewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych powiedziała, że zostanie utworzony fundusz na rzecz wsparcia kredytobiorców o wartości 600 mln złotych. "Decyzje w sprawie udzielania wsparcia dla kredytobiorców podejmowałby Bank Gospodarstwa Krajowego. W BGK utworzony ma zostać specjalny Fundusz Wsparcia Kredytobiorców o wartości 600 mln zł. Jego powstanie sfinansować mają banki, proporcjonalnie do wielkości portfela kredytów mieszkaniowych" - mówiła na konferencji prasowej Krystyna Skowrońska.

"Pomoc będzie udzielana niezależnie od tego, jaką powierzchnię domu, czy mieszkania ma kredytobiorca. Wyłączyliśmy normy powierzchni" - dodała Krystyna Skowrońska.

Ustawa ma wejść w życie 90 dni od dnia ogłoszenia. Teraz trafi do Senatu.

wł/pap


bg Image