25.09.2015_J.Tomczak_big.png

Sejm znowelizował w piątek ustawę o rzemiośle, co pozwoli przeciwdziałać zamykaniu rzemiosła w hermetycznym otoczeniu i zepchnięciu go do rangi rękodzieła. "Obowiązujące dotychczas przepisy prawne nie pozwalały na pełne wykorzystanie potencjału rzemiosła, nie nadążały za dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą. Stąd konieczność zmiany ustawy o rzemiośle" - mówił na konferencji prasowej poseł Jacek Tomczak.

Poseł Jacek Tomczak powiedział, że nowe przepisy są wynikiem pracy wielu osób i były wyczekiwane przez środowisko rzemieślnicze. "Dzisiaj Sejm przyjął nowelizację ustawy o rzemiośle. Ta wyczekiwana przez środowisko rzemieślnicze ustawa jest wspólnym dziełem wielu osób i środowisk, którym zależy na rozwoju największego w Polsce samorządu gospodarczego. Chciałbym szczególnie podziękować Ministerstwu Gospodarki za aktywne włączenie się w prace nad ustawą" - mówił na konferencji prasowej poseł Jacek Tomczak.

Jacek Tomczak mówił, że nowelizacja przepisów pozwoli na pełne wykorzystaniu potencjału rzemiosła. "Polskie Rzemiosło to od lat jeden z fundamentów naszej gospodarki. Niestety obowiązujące dotychczas przepisy prawne nie pozwalały na pełne wykorzystanie potencjału rzemiosła, nie nadążały za dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą. Stąd konieczność zmiany ustawy o rzemiośle. Ta zmiana dzisiaj stała się faktem" - mówił poseł Tomczak.

Nowelizacja wprowadza do polskiego porządku prawnego aktem normatywnym rangi ustawy pojęcia kształcenia dualnego – zwanego kształceniem przemiennym – systemu kształcenia zawodowego zakładającego równoczesną z nauka teoretyczną w szkole praktyczną naukę zawodu u pracodawcy.

Nowelizacja przewiduje też przywrócenie zawodu kucharza do rangi profesji rzemieślniczej. Dotychczas nie było możliwości uzyskania przez kucharzy odpowiednich tytułów, potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe, a dzięki zmianom będą oni mogli uzyskać tytuł czeladnika lub mistrza.

Nowe przepisy mają również uprościć zasady odpłatności za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające oraz ustalić wysokość stawek egzaminacyjnych. Zniesiona zostaje możliwość częściowego zwolnienia od opłat, a zachowana możliwość całkowitego zwolnienia w określonych przypadkach.

wł/pap


bg Image