sejm_posiedzenie.png

Sejm rozpoczął 101. trzydniowe posiedzenie. Posłowie wysłuchają m.in. sprawozdania komisji w sprawie ustawy o SKOK-ach i rozpatrzą wstępny wniosek o postawienie przed TS byłego szefa MS Zbigniewa Ziobro.

Posłowie wysłuchają sprawozdania komisji finansów o funkcjonowaniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. To będzie ostatni akt, trwającego od marca, badania przez obecny Sejm działalności kas. Sprawozdanie będzie posłom przedstawiał szef, specjalnie powołanej do zbadania sprawy SKOK-ów, podkomisji, Marcin Święcicki. Głównym postulatem sprawozdania jest powołanie komisji śledczej w sprawie SKOK.

Niewykluczone, że posłowie zakończą w tym tygodniu prace nad projektem ustawy o funduszu wsparcia dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. 10 września, podczas pierwszego projekt poparły wszystkie kluby parlamentarne. Według szefowej sejmowej komisji finansów, ustawa zostanie zapewne uchwalona na posiedzeniu w tym tygodniu.

Propozycja jest do wszystkich kredytobiorców zarówno złotowych, jak i walutowych. W myśl projektu, przygotowanego przez MF, ale zgłoszonego przez posłów PO, pomoc do 1,5 tys. złotych, maksymalnie przez 18 miesięcy otrzymywaliby kredytobiorcy znajdujący się w tarapatach finansowych. Chodzi o osoby, które straciły pracę, są zadłużone, a wartość ich nieruchomości jest niższa niż wartość ich kredytu, a także osoby, w przypadku których wysokość raty przekracza 60 proc. dochodów ich gospodarstwa domowego.

Posłowie będą zajmować się także przepisami, których celem jest liberalizacja Prawa o stowarzyszeniach. Przygotowany jeszcze w kancelarii poprzedniego prezydenta, Bronisława Komorowskiego, projekt zakłada ułatwienie rejestrowania i funkcjonowania stowarzyszeń oraz zmniejszenie liczby osób koniecznych do ich założenia.

W projekcie jest propozycja, by minimalna liczba osób koniecznych do założenia stowarzyszenia wynosiła 7. Podczas dyskusji wskazywano, że z czasem liczba członków nowego stowarzyszenia może wzrosnąć, zaś chodzi o to, aby nie było konieczności zgromadzenia dziewięcioosobowego "komitetu założycielskiego". Wprowadzono także wydłużenie z 18 do 24 miesięcy okresu, w którym po wejściu w życie nowelizacji, istniejące już stowarzyszenia miałyby dostosować swoje statuty do zmienionych przepisów.

Sejm się ma zająć także sprawozdaniem sejmowej komisji odpowiedzialności konstytucyjnej z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Komisja pod koniec czerwca przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania wraz z wnioskiem o postawienie Ziobry przed TS. Wnioski o postawienie Ziobry, a także b. premiera, szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, przed TS złożył w 2012 r. klub PO.

wł/pap

Foto: K.Białoskórski


bg Image