c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_konf409.png

Komisja Polityki Senioralnej przygotowała projekt ustawy o osobach starszych. Projekt wprowadza system monitorowania i przedstawiania informacji o sytuacji osób starszych, podmioty uczestniczące w realizacji tego zadania oraz źródła jego finansowania.

Marzena Okła-Drewnowicz, wiceprzewodnicząca komisji, podczas konferencji prasowej, wyjaśniła, że niezbędny jest odpowiedni akt prawny, który będzie zobowiązywał rząd do cyklicznego, systematycznego monitorowania osób starszych z jednej strony, a z drugiej strony będzie obligował do koordynowania tych działań. Jako komisja zainicjowaliśmy i przeprowadziliśmy pracę nad ustawą o osobach starszych,którą przyjęliśmy na komisji w tym tygodniu - dodała poseł Okła-Drewnowicz.

Kolejna inicjatywą Komisji Senioralnej jest Obywatelski Parlament Seniorów. Projekt komisyjny został jednogłośnie zaakceptowany. Przewodniczący komisji poseł Michał Szczerba zwrócił uwagę, że nie da się prowadzić polityki senioralnej bez nieustannego dialogu ze środowiskiem seniorów. Chcemy zachęcić seniorów do tego, żeby ukształtował swoją ogólnokrajową reprezentację. Chcielibyśmy, że w Obywatelskim Parlamencie Seniorów znalazła się pełna reprezentacja przedstawili Gminnych Rad Seniorów. Poseł Szczerba zapowiedział, że pierwsze posiedzenie parlamentu seniorów odbędzie się 1 października w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych.

 

 


bg Image