c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_konf0508a.png

Liczymy na to, że ta ustawa pomoże wielu osobom, które pozostawały w poczuciu krzywdy i bez pomocy - mówili na konferencji prasowej posłowie Robert Kropiwnicki i Robert Maciaszek.

„Ustawa jest wynikiem ciężkiej pracy parlamentarnej, zarówno w Senacie, jak i w Sejmie i ma bardzo ważny wymiar. Da poczucie sprawiedliwości i możliwości dochodzenia swoich spraw osobom, które do tej pory były bez szans na uzyskanie odszkodowania, czy odzyskanie tego, co utraciły” -  powiedział poseł Robert Kropiwnicki.

Poseł Kropiwnicki podkreślał wagę proponowanych rozwiązań. „To ważny projekt pomagający tym, którzy do tej pory nie mogli uzyskać zadośćuczynienia, albo nie mogli mieć naprawionej szkody, bo nie dało się znaleźć sprawcy, bądź sprawca był niewypłacalny” – mówił Robert Kropiwnicki.

W praktyce często okazuje się, jak mówił poseł Robert Maciaszek, że ofiary przestępstw nie są w stanie otrzymać zadośćuczynienia. „Wielokrotnie zdarza się tak, że ofiary przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu nie są w stanie uzyskać jakiegokolwiek zadośćuczynienia od sprawcy przestępstwa, bo sprawcy nie zostali ujęci, bądź też ujęci i skazani sprawcy są niewypłacalni” – mówił Robert Maciaszek.

Poseł Maciaszek mówił, że prawo do kompensaty będzie przysługiwać niezależnie od tego, czy sprawca został ujęty. Ofierze będzie przysługiwać prawo do kompensaty, niezależnie od tego, jak spisze się wymiar sprawiedliwości. „Ustawa przyjęta w roku 2005 okazał się trochę bezużyteczna ze względu na bariery, które stawiała ofiarom. Powodowało to taką sytuację, że na 140 tys. rocznie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu jedynie w 44 przypadkach orzekana była kompensata” - powiedział poseł Maciaszek. "Chcemy to zmienić - kontynuował poseł.

Robert Maciaszek mówił o najważniejszych zaproponowanych w nowelizacji ustawy. "Zamieniamy w projekcie ustawy definicji „przestępstwo” wyrażeniem „czyn zabroniony”. Czyn zabroniony jest pojęciem szerszym. Kiedy sprawca przestępstwa będzie nieustalony, bądź nieujęty, damy możliwość dochodzenia ofiarom tej kompensaty państwowej także w sytuacji, kiedy sprawca czynu nie może być oskarżony. Zwiększamy środki rekompensaty państwowej z 12 tys. do 25 tys. zł. Kolejna ważna rzecz, to wydłużenie terminu możliwości ubiegania się o rekompensatę" - powiedział Robert Maciaszek. 


bg Image