c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_konf507a.png

Poseł Tadeusz Aziewicz podczas wspólnej konferencji prasowej z Adamem Jasserem, prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przedstawił projekt ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów na rynkach usług finansowych – powiedział poseł.

Kwestia bezpieczeństwa konsumentów na rynkach finansowych jest kwestią bardzo istotną. Decyzje podejmowane na tych rynkach mają szczególny charakter ze względu na jego skutki dla zwykłych obywateli i ich sytuacji finansowej. Tadeusz Aziewicz zwrócił uwagę, że mamy do czynienia z dużą dysproporcją między zwykłymi osobami a sprzedawcami wykwalifikowanymi w kontekście różnych technik oddziaływania na konsumentów.

Autorzy projektu skoncentrowali się przede wszystkim na oferowaniu konsumentom produktów nieadekwatnych do ich potrzeb. Klasycznym przykładem jest oferowanie konsumentom ubezpieczenia połączonego z elementem inwestycji kapitałowej, szczególnie jeśli konsument jest już w wieku podeszłym. To swoiste nadużycie. Zwracamy też uwagę na kwestie sprzedawania produktów poprzez środki nieadekwatne do istoty tych produktów, np. sprzedawanie skomplikowanych umów finansowych poprzez środki porozumiewania się na odległość – podkreślił poseł Aziewicz. W ramach projektu zakazujemy sprzedaży produktów nieadekwatnych do potrzeb konsumentów oraz wprowadzamy rozwiązania, które zwiększą skuteczność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowelizacja wprowadzi m.in. instytucję tajemniczego klienta. Organ kontrolujący będzie mógł podjąć próbę zakupu towaru w sposób niejawny, aby zdobyć dowody, które będą istotne w kontekście toczącego się postępowania. 

Prezes UOKiK Adam Jasser powiedział, że do urzędu wpływa wiele zgłoszeń płynących bezpośrednio od konsumentów, od organizacji i rzeczników konsumentów w sprawie narastającej fali nieuczciwej sprzedaży różnych produktów. Ta nieuczciwa sprzedaż powoduje również zakłócenia dla konkurencji. Nowelizacja stanowi dodatkowe narzędzie by chronić konsumentów i uczciwą konkurencję między podmiotami gospodarczymi – zaakcentował Adam Jasser.

 

 


bg Image