24.07.2015_Czerwinski_Karpinski_Zaremba_big.png

Sejm przyjął w piątek senackie poprawki do ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Celem ustawy jest ochrona strategicznych polskich spółek przed wrogim przejęciem - mówili na konferencji prasowej minister skarbu państwa Andrzej Czerwiński i posłowie Renata Zaremba oraz Włodzimierz Karpiński.

Zgodnie z ustawą o kontroli niektórych inwestycji, inwestorzy będą mieli obowiązek poinformowania Ministerstwo Skarbu Państwa o planowanym kupnie udziałów w jednej ze strategicznych spółek. Minister skarbu mógłby zablokować taką transakcję, gdyby uznał, że zaistniały przesłanki zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na decyzję miałby 90 dni od otrzymania zgłoszenia albo wszczęcia postępowania w tej sprawie.

Zdaniem ministra skarbu Andrzeja Czerwińskiego taka ustawa była potrzebna. "Cieszę się, że dostaję takie narzędzie" - powiedział podczas konferencji w Sejmie. "Minister skarbu będzie mógł wstrzymać transakcję, w sytuacjach, gdy zachodzi ryzyko dla utrzymania bezpieczeństwa Polski. Rząd jest pozytywnie nastawiony do zagranicznych inwestorów, którzy chcą prowadzić u nas dobre dla wszystkich stron interesy" - dodał.

Były minister skarbu Włodzimierz Karpiński, który proponował wprowadzenie takich przepisów zauważył z kolei, że ustawa pomoże lepiej chronić strategiczne interesy polskiej gospodarki. Skrytykował także grupę posłów PiS, którzy nie poparli ustawy i tych, którzy zagłosowali przeciw. "To świadczy o nieznajomości materii" - powiedział Włodzimierz Karpiński.

Posłanka Renata Zaremba wskazała, że ustawa "wzmocni system odpornościowy państwa przed wirusami: wrogimi przejęciami".

Listę podmiotów podlegających ochronie ma określić rząd. Wśród branż, których dotyczy ustawa, znalazły się m.in. wytwarzanie energii elektrycznej, produkcja benzyny lub oleju napędowego, transport rurociągowy oraz magazynowanie i przechowywanie paliw, gazu lub ropy naftowej, produkcja chemikaliów, nawozów oraz wyrobów chemicznych, produkcja uzbrojenia lub sprzętu wojskowego, regazyfikacja lub skraplanie gazu ziemnego, przeładunek ropy naftowej i jej produktów w portach morskich, dystrybucja gazu ziemnego lub energii elektrycznej, działalność telekomunikacyjna, przesyłanie paliw gazowych.

Regulacja przewiduje również sankcje za dokonanie transakcji z naruszeniem ustawy, czyli m.in. pomimo sprzeciwu lub bez zawiadomienia. Zapisano w niej unormowania wymuszające zbycie takich akcji albo udziałów.

wł/pap


bg Image