23.07.2015_Kochan_Lassota_Sibinska_big.png

W wielu polskich miastach występują obszary zdegradowane. Uchwalona w Sejmie ustawa o rewitalizacji daje doskonałe narzędzia samorządom do rewitalizacji tych obszarów - mówili na konferencji prasowej w Sejmie posłowie Krystyna Sibińska, Magdalena Kochan i Józef Lassota.

Pani poseł Krystyna Sibińska mówiła o tym, że w wielu polskich miastach znajdują się obszary zaniedbane, zdegradowane. "Jak pokazują statystyki w wielu polskich miastach i gminach występują obszary zdegradowane, w których są olbrzymie problemy społeczne, zniszczona infrastruktura, zapaść gospodarcza" - mówiła poseł Krystyna Sibińska.

Dzięki przyjętym przez Sejm przepisom samorządy dostaną narzędzia, dzięki którym będą mogły rewitalizować obszary zdegradowane. "Ustawa o rewitalizacji, którą dzisiaj uchwaliliśmy w Sejmie daje doskonałe narzędzia samorządom dzięki, którym będą mogły przywrócić obszary zdegradowane miastom i będą mogły je ożywić. Zmieniamy podejście do rewitalizacji, dotychczasowe doświadczenia samorządów pokazują, że jeśli rewitalizację robimy jednostronnie, czyli zajmujemy się tylko np. remontami kamienic to ona nie wychodzi" - mówiła Krystyna Sibińska.

"Podstawa tej ustawy jest partycypacja społeczna, bez której rewitalizacja nie ma szansy być zrealizowana" - dodała Krystyna Sibińska.

Poseł Józef Lassota wyjaśnił, że to gmina wychodzi z inicjatywą przystąpienia do programu rewitalizacyjnego. Program zaś będzie przygotowywany dla konkretnego obszaru. "Jest to jedna z ważniejszych ustaw podjętych przez Sejm. Rewitalizacja jest to zadanie właśnie gminy. Wyłącznie gmina może być inicjatorem przystąpienia do tych działań. Te działania polegają na tym, że najpierw gmina określa obszar zdegradowany i przygotowuje dla tego obszaru, który będzie rewitalizowany gminny program rewitalizacji" - mówił Józef Lassota.

Poseł Magdalena Kochan mówiła o społecznym aspekcie rewitalizacji. "Rewitalizacja to przywracanie do życia. To jest proces, który nie jest uruchomieniem funduszu remontowego, to jest taki projekt, w którym udział mieszkańców tych najbardziej zdegradowanych terenów jest warunkiem niezbędnym, żeby przywrócić je do życia. Najpiękniejsze w tym projekcie jest to, że to jest rewitalizacja z ludźmi i dla ludzi. Na program rewitalizacyjny w budżecie i środkach unijnych znajduje się 25 mld złotych" - mówiła Magdalena Kochan.


bg Image