c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2015_23.07.2015_Kochan_Maciaszek_big.png

Dzisiaj odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o tzw. adopcji ze wskazaniem. Ustawa ma uszczelnić system i bardzo ograniczyć adopcję za pieniądze - mówili na konferencji prasowej posłowie Magdalena Kochan i Robert Maciaszek.

Pani poseł Magdalena Kochan mówiła na konferencji o tym, że na 97. posiedzeniu Sejmu odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o tzw. adopcji ze wskazaniem. "Dzisiaj odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania cywilnego, a dotyczące tzw. adopcji ze wskazaniem" - mówiła Magdalena Kochan.

Magdalena Kochan mówiła o tym, że w celu przeciwdziałania adopcji za pieniądze przypisy wymagają nowelizacji. "Są w Polsce województwa, w których pojawia się informacja, że mama chce zostawić dziecko po urodzeniu w szpitalu. Ustawa o pieczy zastępczej dała możliwość odpowiedzialnego panowania nad sytuacją marszałkom województw. Dzisiaj uszczelniamy ten system. Koniec i stop adopcji, która jest za pieniądze. Koniec handlu dziećmi" - mówiła Magdalena Kochan.

Poseł Robert Maciaszek zaznaczył, że ustawa ma na celu zdecydowane ograniczenie procederu handlu dziećmi. "Chcemy skończyć z tzw. podziemiem adopcyjnym. Już w 2011 roku wprowadzenie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ograniczyła ten proceder, ale nie wyeliminowała go do końca" - powiedział poseł Maciaszek.

"Adopcja ze wskazaniem zostaje wpisana do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jako instytucja, która przysługują wyłącznie krewnym dziecka, krewnym rodziny dziecka oraz małżonkowi jednego z rodziców. Ograniczamy zakres osób, które rodzice mogą wskazać, jako rodziców adopcyjnych" - mówił poseł Robert Maciaszek. "Ważna zmiana dotyczy też tego, że każda z osób ubiegających się o adopcję będzie musiała przejść procedurę weryfikacyjną w ośrodku adopcyjnym" - dodał Robert Maciaszek.


bg Image