c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_bialoskorski.png

Rozpoczęło się 97. czterodniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. propozycją pozwalającą na refundację kosztów zatrudnienia osób do 30. roku życia, projektem nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zmianą ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Sejm będzie m.in. kontynuował prace nad projektem posłów koalicji PO-PSL pozwalającym na refundację kosztów zatrudnienia osób do 30. roku życia. Na pomoc w znalezieniu pierwszej pracy przez młodych ludzi miałoby trafić 3 mld zł z Funduszu Pracy. Gdy projekt trafił do Sejmu na początku czerwca, posłowie PO i PSL deklarowali, że jest to szansa na pracę dla 100 tys. bezrobotnych młodych ludzi.

Z kolei likwidację egzekucji administracyjnej i pozostawienie tylko egzekucji sądowej w stosunku do dłużników funduszu alimentacyjnego - zakłada projekt nowelizacji m.in. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, którym także zajmie się we wtorek Sejm. Jego celem jest usprawnienie odzyskiwania pieniędzy od dłużników alimentacyjnych.

Posłowie zajmą się także projektem nowelizacji Prawa ochrony środowiska, którego celem jest zapewnienie lepszej ochrony przed katastrofami przemysłowymi, czy podawanie do publicznej wiadomości informacji o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w zakładach przemysłowych.

Z kolei rządowy projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ma pozwolić na uruchomienie państwowego programu budownictwa czynszowego.

Posłowie zajmą się również projektem nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych - stanowi, że osoby, które ukończyły 75 lat nie będą musiały składać oświadczeń o uprawnieniu do zwolnienia z abonamentu RTV.

Sejm będzie również rozpatrywać rządowy projekt ustawy o zdrowiu publicznym, który m.in. zakłada utworzenie Rady do Spraw Zdrowia Publicznego - organu opiniodawczo-doradczego ministra zdrowia. W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele prezydenta, administracji publicznej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, pracodawców i organizacji pozarządowych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz konsultanci krajowi.

Niewykluczone, że Sejm przeprowadzi też we wtorek drugie czytanie rządowego projektu ustawy o rewitalizacji, który zawiera propozycje kompleksowych rozwiązań, które będą służyć ożywieniu obszarów zdegradowanych i przywróceniu im użyteczności, tj. np. odtworzeniu lub zmianie ich funkcji.

Posłowie zajmą się także projektem ustawy o pracy na morzu, który zmierza do poprawy warunków pracy i życia marynarzy. Nowa regulacja ma także m.in. określić warunki zwolnienia marynarzy z płacenia podatku dochodowego. Z kolei precyzyjne określenie morskich granic Polski oraz ułatwienie prowadzenia inwestycji na polskich obszarach morskich zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o obszarach morskich RP, nad którym również będzie.

wł/pap

Foto: K.Białoskórski


bg Image