8.07.2015_Skowronska_Brzezinka_big.png

Posłowie przedstawili projekt przewidujący możliwość przewalutowania kredytu hipotecznego wziętego w walucie na złotówki po kursie z dnia przewalutowania. Różnica w wartości kredytu ma zostać podzielona między bank i klienta - poinformowali na konferencji prasowej posłowie Krystyna Skowrońska i Jacek Brzezinka.

Jak powiedziała Krystyna Skowrońska, propozycja dotycząca przewalutowania zakłada, że wartość kredytu do spłaty w walucie, będzie można przeliczyć po kursie z dnia sporządzenia umowy restrukturyzacyjnej.

Zgodnie z propozycją wyliczać się będzie różnicę między wartością kredytu po przewalutowaniu, a kwotą zadłużenia, jaką posiadałby w tym momencie kredytobiorca, gdyby w przeszłości zawarł z bankiem umowę o kredyt w złotych polskich, a nie w walucie. Połowa tej różnicy byłaby umarzana. Poseł Jacek Brzezinka powiedział, że proponowane rozwiązanie pozwoli "kredytobiorcom wyjść z pułapki zadłużenia, w jaką wpadli w pewnym sensie, nie do końca ze swojej winy".

Według Krystyny Skowrońskiej przewalutowanie byłoby możliwe do 30 czerwca 2020 r. Przez rok od jego wprowadzenia, z programu mogłyby skorzystać osoby, których relacja wartości kredytu do wartości zabezpieczenia przekracza 120 proc. (wskaźnik LTV określający wysokość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia), czyli - jak mówiła Krystyna Skowrońska - osoby najbardziej zagrożone. W kolejnym roku z tego rozwiązania skorzystać mogłyby osoby, w przypadku których ta relacja mieści się w widełkach 100-120 proc., a w kolejnym roku jest wyższa niż 80 proc.

Pani poseł Krystyna Skowrońska poinformowała o ustalonych w projekcie warunkach kwalifikujących do skorzystania z proponowanych rozwiązań. Po pierwsze dotyczyłoby to kredytów zaciągniętych na zakup nieruchomości, która jest wykorzystywana przez kredytobiorcę do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Kredytobiorca nie może ponadto posiadać innego lokalu mieszkalnego ani domu jednorodzinnego. Kolejnym kryterium jest powierzchnia nieruchomości, która nie może przekraczać 75 m kw. w przypadku lokalu mieszkalnego i 100 m kw. w przypadku domu jednorodzinnego. Warunek ten został wyłączony w stosunku do tych kredytobiorców, którzy na dzień złożenia wniosku o restrukturyzację wychowują troje lub więcej dzieci.

Poseł Jacek Brzezinka zapewnił, że po wejściu w życie proponowanych zmian, polski system bankowy nadal będzie bezpieczny.

Posłowie szacują, że z proponowanych rozwiązań może skorzystać blisko 60 tysięcy osób.

W uzasadnieniu do projektu ustawy stwierdzono, że "portfel kredytów, który przy założeniach ustawy miałby zostać przewalutowany stanowi: 12,2 proc. łącznej ilości kredytów w CHF, tj. 59,2 tys. kredytów; 21,0 proc. łącznej wartości portfela kredytów w CHF, tj. 27,7 mld zł".

wł/pap


bg Image