20.05.2015_Okla-Drewnowicz_Szczerba_big.png

Włączenie kwestii starzenia się polskiego społeczeństwa do debaty publicznej jest wielką zasługą prezydenta Bronisława Komorowskiego - mówili na konferencji prasowej w Sejmie posłowie Marzena Okła-Drewnowicz i Michał Szczerba.

Marzena Okła-Drewnowicz podkreśliła, że dobry klimat dla rodziny to nie tylko polityka prorodzinna nakierowana na dzieci, ich rodziców i opiekunów, ale także polityka nakierowana na osoby starsze.

"Warto przypomnieć sobie, że to prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wraz ze swoją małżonką w 2012 r. zorganizowali bardzo ważną konferencję poświęconą seniorom w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Od tego czasu widzimy zwiększenie działań w obszarze polityki senioralnej” – powiedziała pani poseł Okła-Drewnowicz.

Jej zdaniem warto dostrzec, że w tegorocznej kampanii wyborczej i debacie prezydenckiej po raz pierwszy pojawiła się kwestia seniorów. „Mogliśmy słyszeć podczas niedzielnej debaty, co na ten temat ma do powiedzenia prezydent” - mówiła.

Poseł Michał Szczerba, przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, mówił, że cieszy włączenie problematyki starzenia się polskiego społeczeństwa do debaty publicznej. On również ocenił, że „jest to wielką zasługą prezydenta Komorowskiego".

Poseł mówił, że włączenie się Kancelarii Prezydenta w 2012 r. w obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej sprawiło, że rząd PO i PSL szybko uruchomił działania służące budowaniu polityki senioralnej.

Jak wskazywał, już w sierpniu 2012 r. zatwierdzono nowy statut Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach którego powołano Departament Polityki Senioralnej razem z Radą Polityki Senioralnej, w której zasiadał.

Przypomniał też, że w grudniu 2013 r. rząd przyjął długofalową politykę senioralną państwa do 2020 r., na którą składają się m.in. kwestie związane z aktywnością osób starszych. Szczerba zaznaczył, że jeszcze w 2013 r. rząd uruchomił Rządowy Program Aktywności Osób Starszych z rocznym budżetem 40 mln zł na dotacje dla organizacji pozarządowych. Przypominał też o powołaniu w Sejmie stałej komisji polityki senioralnej w maju 2014 r.

Poseł Michał Szczerba mówił też o przyjęciu w tym roku rządowego programu Senior-Vigor, którego celem jest współfinansowanie tworzenia dziennych domów pobytu i domów seniora, na co rząd przeznaczył 370 mln zł. Przypomniał, że br. ma powstać 100 pierwszych tego typu pilotażowych placówek.

Dodał, że rząd pracuje nad nieodpłatną pomocą prawną dla osób starszych. „Rząd przygotował projekt, który jest aktualnie procedowany, o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej i edukacji prawnej społeczeństwa” - mówił. Przewiduje on m.in., że osoby powyżej 75. roku życia albo każda osoba starsza, która spełnia kryterium uzyskania pomocy społecznej, będzie mogła otrzymać nieodpłatną, profesjonalną pomoc prawną świadczoną przez adwokatów i radców prawnych.

Michał Szczerba zaznaczył, że resort kultury opracował program „kultura dostępna”, umożliwiający "otwarcie" instytucji kultury na osoby starsze. Wskazał też m.in., że trwają prace nad stworzeniem Narodowego Instytutu Geriatrii.

Poseł Szczerba powiedział, w 2030 r. Polska będzie najszybciej starzejącym się krajem w Unii Europejskiej, w 2050 r. co trzeci Polak będzie miał więcej niż 65 lat, a co dziesiąty będzie miał więcej niż 80 lat.

wł/pap


bg Image