14.05.2015_Gierada_Witczak_big.png

Małe przedsiębiorstwa będą mogły zaoszczędzić na prowadzeniu rachunkowości nawet 61 mln zł. To kolejny bardzo dobry projekt, który wychodzi naprzeciw polskim przedsiębiorcom - mówili na konferencji prasowej posłowie Artur Gierada i Mariusz Witczak.

Poseł Artur Gierada wskazał, że to kolejny bardzo dobry projekt, który wychodzi naprzeciw polskim przedsiębiorcom. Jego zdaniem przedsiębiorca objęty pełną księgowością ponosi z tego tytułu koszt w wysokości ponad 5 tys. zł. W wyniku zmiany - jak mówił - zarówno koszt ten jak i czas poświęcony na przygotowanie sprawozdania spadnie o połowę.

"Rząd PO-PSL od samego początku tworzy lepszy klimat dla przedsiębiorczości. Pakiet ustaw o swobodzie działalności gospodarczej, czy ustaw deregulacyjnych polscy przedsiębiorcy przyjęli bardzo pozytywnie. Najlepszą oceną są rankingi międzynarodowe" - powiedział Artur Gierada.

Poseł Gierada mówił, że dzięki temu rozwiązaniu będzie łatwiej prowadzić biznes, co może przełożyć się na tworzenie nowych miejsc pracy. "To rozwiązanie to kolejny krok do bardziej przyjaznego państwa dla przedsiębiorców, robienia lepszego klimatu wokół biznesu, odbiurokratyzowania państwa, co pozwoli na pewno zwiększyć atrakcyjność funkcjonowania przedsiębiorców, stworzy płaszczyznę do tworzenia nowych miejsc pracy" - mówił poseł Artur Gierada.

Poseł Mariusz Witczak liczy na to, że uda się uchwalić te przepisy w parlamentarnej zgodzie. "Kluczem są uproszczenia i ułatwienia. Niewątpliwie rozwiązania o uproszczonej rachunkowości wychodzą naprzeciw tym postulatom. Mamy nadzieje, że w zgodzie parlamentarnej uda się te zapisy przegłosować" - powiedział Mariusz Witczak.

Zgodnie z projektem małe firmy będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe, składające się jedynie z uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz z tzw. informacji dodatkowej z ograniczoną ilością danych. Ponadto zwolnione zostaną ze sporządzania sprawozdania z działalności, pod warunkiem, że niektóre informacje, objęte dotychczas jego zakresem informacyjnym, zostaną przez jednostki małe ujawnione w informacji dodatkowej. Małe firmy mają też zostać zwolnione z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

wł/pap


bg Image