14.05.2015_Drozd_Mrzyglocka_big.png

Sejm rozpoczyna pracę nad projektem wprowadzającym nowe świadczenie rodzicielskie -1 tys. zł miesięcznie dla rodziców, którym urodzi się dziecko, a którzy nie mogą skorzystać z urlopu, np. bezrobotnych i studentów - mówiły na konferencji prasowej wiceprzewodnicząca Klubu Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Ewa Drozd.

"Zasiłki rodzicielskie to kolejny punkt z expose pani premier, który zostanie zrealizowany" - powiedziała Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Ewa Drozd wskazała, że proponowane rozwiązania to kolejny instrument, który ma wesprzeć polskie rodziny. Zwróciła uwagę, że wprowadzone w ostatnich latach inicjatywy prorodzinne już zaczynają przynosić efekty.

"Rozpoczynamy procedowanie ustawy o świadczeniach rodzicielskich. Jest to kolejny krok w realizacji polityki prorodzinnej. Od kilku lat podejmujemy różne działania, które mają wspomóc rodzinę w pierwszym momencie rodzicielstwa, po to aby też podnieść wskaźniki demograficzne. Już są pierwsze efekty działań, które podjęliśmy od 2013 roku" - mówiła poseł Ewa Drozd.

Świadczenie rodzicielskie będzie można pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka; przy dwojgu dzieciach - przez 65 tygodni, trojgu - 67 tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce i więcej - 71 tygodni. Terminy będą liczone od dnia porodu, albo przyjęcia dziecka na wychowanie.

Ze świadczenia nie będą mogły skorzystać osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego, a także osoby, które mają prawo skorzystania z tego typu świadczeń z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (m.in. funkcjonariusze służb mundurowych). Jeżeli jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, drugiemu z rodziców nie będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie.

wł/pap


bg Image