13.05.2015_Budka_Kozdro_Maciaszek_big.png

Wierzę, że projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie dobrze odebrany ponad wszelkimi podziałami i już niedługo wejdzie w życie - mówił na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Borys Budka.

Na popołudnie zaplanowano w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy, informacji i edukacji prawnej społeczeństwa. Celem zapowiedzianej w expose premier Ewy Kopacz ustawy jest stworzenie systemu udzielania porad prawnych potrzebującym Polakom, których z różnych powodów na taką pomoc nie stać.

"Jest to niewątpliwie fundamentalna ustawa, realizacja kolejnego punktu z expose pani premier Ewy Kopacz. Ma zagwarantować obywatelom powszechny, równy dostęp do pomocy prawnej na etapie przedsądowym" – powiedział minister Borys Budka na konferencji prasowej w Sejmie.

"Wierzę, że ten projekt zostanie dobrze odebrany ponad wszelkimi podziałami i już w niedługim czasie wejdzie w życie" – zaznaczył minister.

Ocenił, że sukcesem jest to, że "wreszcie po tylu latach udaje się w Sejmie przeprowadzić pierwsze czytanie" - jest to bowiem kolejne podejście do systemowego rozwiązania niezałatwionego od lat problemu, co wytykają Polsce instytucje europejskie - powiedział Borys Budka.

Wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń zauważył, że nieodpłatna pomoc prawna była już w większym lub mniejszym stopniu dostępna w dużych miastach dzięki organizacjom pozarządowym. "Dzisiaj tworzymy system, polegający na tym, że chcemy z tą nieodpłatną pomocą prawną przedsądową dotrzeć do Polski lokalnej" – wyjaśnił Jerzy Kozdroń.

Minister Sprawiedliwości zaznaczył, że zaproponowane w projekcie rozwiązanie nie tworzy "nowej biurokracji". Zapewnił też, że pieniądze na udzielanie porad są zagwarantowane w budżecie państwa. Państwowe finansowanie ma być też jedną z gwarancji usług prawniczych bezpłatnych dla obywateli. "Państwo zapłaci za tę pomoc po to, żeby nie było absolutnie wątpliwości, że musi być ona udzielana na takim samym poziomie, jak adwokat czy radca prawny świadczy komercyjnie" – powiedział Borys Budka.

Proponowany w ustawie system ma objąć trzy elementy: nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatną informację prawną oraz edukację prawną. 1 stycznia 2016 roku ma rozpocząć się realizacja pierwszego z nich - resort sprawiedliwości przewiduje, że w całym kraju powstanie ponad 1,5 tys. punktów świadczących pomoc prawną.

Zgodnie z projektem z pomocy prawnej skorzystają uprawnieni do pomocy społecznej, seniorzy po 75. roku życia, rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny, kombatanci i weterani oraz zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. Łącznie - według szacunków MS - jest to ponad 5 mln potencjalnych beneficjentów pomocy prawnej.

W punktach pomocy prawnej będzie można uzyskać informacje na etapie postępowania przedsądowego z zakresu prawa cywilnego, karnego, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Połowę punktów świadczących pomoc prawną mają prowadzić organizacje pozarządowe. Tam pomocy udzielać mieliby - obok adwokatów i radców prawnych - także absolwenci wyższych studiów prawniczych z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zakresie realizacji tego typu usług oraz doradcy podatkowi. W pozostałych punktach dyżurować mają adwokaci i radcowie prawni oddelegowani tam przez dziekanów okręgowych rad tych korporacji prawniczych. W punktach pomocy prawnej mają dyżurować specjaliści z różnych dziedzin.

wł/pap


bg Image