25.03.2015_Kropiwnicki_Maciaszek_big.png

Posłowie z klubu PO przedstawili podczas konferencji prasowej ostateczne postanowienia ustawy o dziedziczeniu. Ustawa wprowadzi większe gwarancje bezpieczeństwa spadkobiercom oraz wyższy standard bezpieczeństwa dla wierzycieli spadków. Postanowienia ustawy znacząco obniżają również koszty postępowania spadkowego. 

Witold Pahl, Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, wyjaśnił podczas konferencji prasowej, że regulacja odpowiedzialności za długi spadkowe wymaga sprawiedliwego zrównoważenia przeciwstawnych racji wierzycieli spadkowych oraz spadkobierców. Zmiany upraszczają procedurę i ograniczają jej koszty do minimum. Wprowadzony zostaje prywatny wykaz inwentarza na urzędowym formularzu – podkreślił poseł Pahl.

Poseł Robert Maciaszek zwrócił z kolei uwagę, że niska świadomość prawna powoduje, że spadkobiercy często dziedziczą długi przewyższające wartość aktywów spadku, długi z których zaciągnięciem nie mieli nic wspólnego. Kończymy z tą zasadą pełnej odpowiedzialności za długi spadkowe. Brak oświadczenia spadkodawcy w terminie 6 miesięcy będzie oznaczał przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości aktywów spadku.


bg Image