wipler_ryfinski_przed_Komisje_Etyki_big.png

Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska skierował wnioski do sejmowej Komisji Etyki o ukaranie posłów Przemysława Wiplera i Armanda Kamila Ryfińskiego za wypowiedzi wygłoszone z mównicy sejmowej w dniu 15 stycznia 2015 r.

Poseł Wipler swoimi wypowiedziami celowo i świadomie naruszył godność Premier Ewy Kopacz, co miało na celu dyskredytację jej i zajmowanej przez nią pozycji. Premedytacji tego zachowania dowodzi okoliczność, że poseł Wipler wielokrotnie użył określeń: lawirować, kłamać, wyłudzać, mając świadomość, iż tak kontrowersyjna wypowiedź będzie cechowała się szerokim wydźwiękiem wśród opinii publicznej. Użycie w powołanej wypowiedzi określeń „lawirantka”, „kobieta, która kłamie, oszukuje”, „osoba, przez którą ginie Śląsk”, stanowiło jawną obelgę wystosowaną wobec jednej  z najważniejszych osób w państwie. Określenia te nie powinny być podnoszone przez posła podczas jakiejkolwiek wypowiedzi. Wypowiedź ta nie mieści się w granicach merytorycznej krytyki. Jest ona ostentacyjną, zasługującą na napiętnowanie obelgą, która rzutuje na dobre imię całego Sejmu oraz na opinię społeczeństwa o poziomie wypowiedzi wszystkich posłów.

Poseł Ryfiński zwracając się do członków Rady Ministrów mówił o szczuciu Polaków i rozkradaniu kopalń.

Tego rodzaju rażące przekłamania nie powinny być tolerowane w debacie publicznej. Osoba, która zastępuje argumenty merytoryczne zniewagami, narusza prawo do krytyki, szczególnie, jeśli czyni to w sposób obraźliwy i poniżający.

Należy podkreślić, że kradzież (którą poseł Ryfiński zarzucił nazywając grupę osób złodziejami), jest przestępstwem w rozumieniu Kodeksu karnego, zaś oskarżenie wystosowane z mównicy sejmowej, które nie jest poparte żadnymi dowodami i argumentami, należy traktować jako pomówienie.

Używanie bezpodstawnych oskarżeń rzuca cień na pracę całego Sejmu, który jako organ ustawodawczy powinien budzić szacunek. Zarzuty stawiane publicznie przez posła Ryfińskiego nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości i służą jedynie jako element politycznej rozgrywki, która w dotkliwy sposób narusza godność członków Rady Ministrów oraz posłów popierających postulowane zmiany.


bg Image