c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2014_11_debata2.png

Rok 2014 zapisze się jako czas, gdy za sprawą Rosji zakwestionowany został ład międzynarodowy w Europie - mówił w Sejmie minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. Nie chcemy nowej żelaznej kurtyny przesuniętej na Bug czy Dniepr; Europa w XXI w. zasługuje na pokój - oświadczył minister.

Grzegorz Schetyna przedstawił w czwartek w Sejmie informację na temat polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015. Mówił o pogorszeniu stosunków z Rosją; wskazywał też na silną pozycję Polski w strukturach NATO i UE; jako jeden z priorytetów dyplomacji wymienił wzrost eksportu na rynki pozaeuropejskie. Wystąpieniu przysłuchiwali się prezydent Bronisław Komorowski, premier Ewa Kopacz oraz dyplomaci akredytowani w Polsce.

Dużą część wystąpienia minister SZ poświęcił sytuacji na Ukrainie i roli Rosji w konflikcie, a także kwestiom związanym z polityką bezpieczeństwa i obrony. Minister Schetyna podkreślił, że rok 2014 "w historii zapisze się przede wszystkim jako czas, gdy w 100-lecie wybuchu I wojny światowej za sprawą Rosji zakwestionowany został ład międzynarodowy w Europie ukształtowany po zimnej wojnie". "Podważono zasady nienaruszalności granic, niestosowania siły w sporach międzynarodowych, suwerenności państw" - oświadczył.

Szef MSZ zauważył, że dziś trudną próbę przechodzi Ukraina "zaatakowana bez wypowiedzenia wojny". "W chwili, gdy my świętowaliśmy trzy doniosłe rocznice, w Europie ożyły zagrożenia, z którymi zmagaliśmy się przed 1989 rokiem - widmo agresji zbrojnej, nieobliczalności wielkiego mocarstwa, pogardy dla praw suwerennych narodów, ryzyko podziału kontynentu na strefy wpływu" - powiedział.
"Nie chcemy powtórzenia zimnej wojny, nie chcemy nowej żelaznej kurtyny - nawet przesuniętej na Bug czy Dniepr. Europa zasługuje w XXI wieku na pokój i nie powinna popełniać błędów z poprzedniego stulecia. Także takich, jak stosowanie siły wobec słabszych, naruszanie ich integralności terytorialnej, destabilizacja sytuacji w regionie. Na to nigdy nie będzie zgody" - zadeklarował.

Grzegorz Schetyna poinformował, że w przyszłym roku Polska chce zwiększyć środki na pomoc dla Ukrainy; ma to być suma większa niż 21 mln zł.
Minister zwrócił uwagę, że "konflikt na Ukrainie - wbrew naszej woli - doprowadził do pogorszenia" relacji z Rosją "zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym". "Nie chcemy sprowadzać polityki wobec Rosji do sankcji. Niestety, na równi z innymi państwami unijnymi, nie widzimy obecnie innego sposobu, by nakłonić Moskwę do zmiany dotychczasowej, destruktywnej dla całej Europy postawy wobec Ukrainy" - przekonywał minister Schetyna.

Jak podkreślił, Polska "z niepokojem obserwuje oddalanie się Rosji od Europy". Zdaniem Grzegorza Schetyny, "wzbierająca fala izolacjonizmu i nastrojów antyzachodnich oraz negacja wartości europejskich tworzą mur dzielący ten kraj od Europy". Jak jednak dodał, krytyczna ocena polityki rosyjskiej nie zmienia faktu, że pozostajemy sąsiadami i partnerami gospodarczymi. Ocenił, że "stosunki polsko - rosyjskie mogą być dobre", czego dowodzi m.in. mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim.
"Dyplomacja polska będzie podtrzymywać kanały komunikacji z Rosją, jednocześnie nasza aktywność będzie wpisywać się w szerszą strategię Unii Europejskiej. Działając wspólnie z pozostałymi 27 państwami członkowskimi, możemy osiągnąć więcej" - uznał szef MSZ.
Jak zaznaczył, na stan naszych relacji z Rosją wpływają niezamknięte kwestie śledztwa smoleńskiego, zwrotu wraku TU-154M, a także upamiętnienia w Smoleńsku ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010. "Nie zapominamy i nie zapomnimy o tym" - powiedział szef MSZ.

Według ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny główne cele polskiej polityki zagranicznej nie zmieniają się; to dążenie do zakorzenienia Polski w instytucjach europejskich i transatlantyckich. "Polska będzie nadal wzmacniać pozycję w silnym NATO i w silnej Unii Europejskiej. Nasz status już jest mocny" - podkreślił.
Minister zaznaczył, że Polska jest bezpieczna dzięki członkostwu w NATO i modernizacji sił zbrojnych. Jak dodał, Polsce zależy na pogłębieniu współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi. Zapowiedział, że Polska rozważa udział w nowej, mniejszej niż dotychczas misji szkoleniowej NATO w Afganistanie.

Według ministra szczyt NATO w Newport "odwrócił dotychczasowe, niekorzystne trendy w polityce europejskiej i transatlantyckiej". "Podjęto decyzje o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO i stopniowej odbudowie potencjału militarnego sojuszników europejskich. Decyzje te mają dla Polski charakter fundamentalny" - podkreślił.
W ocenie szefa MSZ niestabilność w regionach graniczących z Europą to wyzwanie dla Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Jak dodał, jej potencjał jest niewykorzystany. Schetyna zaznaczył, że niestabilność polityczna i militarna cechuje nie tylko Europę Wschodnią, ale także Irak, Syrię, Libię.
"Polska poczuwa się do współodpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskie. Nie będziemy przymykać oczu na płynące z Południa zagrożenie terroryzmem, katastrofami humanitarnymi, zakłóceniem dostaw surowców energetycznych, aktami prześladowań i zbrodni wojennych w stosunku do mniejszości religijnych i etnicznych" - zapewnił.
"Bezpieczeństwo Europy jest jedno i niepodzielne. Gotowi jesteśmy umacniać je wspólnie z naszymi sojusznikami także na południowych rubieżach, w myśl zasady +jeden za wszystkich, wszyscy za jednego+. Musi ona jednak działać tak samo w odniesieniu do Południa, jak i do Wschodu. Wiemy, że nasi partnerzy myślą tak samo" - oświadczył szef MSZ.

Grzegorz Schetyna ocenił, że Europejska Polityka Sąsiedztwa "wymaga przeglądu i korekty". Jak dodał, "pogłębionej refleksji wymaga również kwestia partnerów strategicznych Unii".
Szef MSZ zapewnił, że do priorytetów polskiej polityki zagranicznej należą niezmiennie dobre relacje z Niemcami, a także z Francją. "Pogłębiamy współpracę z pozostałymi krajami unijnej Wielkiej Szóstki, m.in. w formule mechanizmów konsultacyjnych z Wielką Brytanią, Włochami i Hiszpanią" - powiedział.
Jak dodał, Polska blisko współpracuje też z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej, z którymi - zadeklarował - "chcielibyśmy kontynuować projekty infrastrukturalne, a także kulturalne, ekologiczne i turystyczne, zwiększające potencjał całego naszego regionu".

Grzegorz Schetyna postawił też cel, aby w 2020 roku polski PKB na jednego mieszkańca osiągnął 75 proc. średniej unijnej. Zapewnił, że Polska nie rezygnuje z przystąpienia do strefy euro, ale - jak stwierdził - określanie daty przyjęcia wspólnej waluty jest dziś przedwczesne.
Szef MSZ zapowiedział zwiększenie nacisku na pozaeuropejski wymiar polskiej polityki zagranicznej, zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej.
"To kluczowe, bo w perspektywie roku 2020, gdy zapewne przestaniemy być beneficjentem funduszy unijnych, musimy znaleźć nowe szanse dla polskiej gospodarki, nowe rynki zbytu dla polskich towarów i usług, by powstawały nowe miejsca pracy i udało się utrzymać wysokie tempo wzrostu gospodarczego" - wyjaśnił.
Schetyna przypomniał też, że 80 procent wymiany handlowej Polski przypada na Europejski Obszar Gospodarczy. "Ta europocentryczna sieć powiązań handlowo-inwestycyjnych czyni nas szczególnie podatnymi na cykle gospodarcze w Europie i uzależnia od wolnego tempa rozwoju gospodarek na naszym kontynencie. Musimy liczyć się z powstaniem w Europie naturalnej bariery eksportowej dla naszych przedsiębiorców, związanej z nasyceniem miejscowych rynków" - ocenił.

Jak dodał, jeśli mają się sprawdzić prognozy - zapowiadające wzrost polskiego eksportu o 55 procent w latach 2016-2020 - to nastąpi on w znacznej mierze za sprawą zwrotu ku rynkom pozaeuropejskim.
Według ministra Polska koncepcja unii energetycznej, która wzmacnia bezpieczeństwo Polski i UE, jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej. Jak podkreślił, "dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych oraz mechanizmy solidarnościowe zapewnią, że żadne państwo członkowskie nie zostanie pozostawione same sobie - na wypadek kryzysu dostaw".
"Naszym wkładem w budowę bezpieczeństwa energetycznego Unii jest rozwój kluczowej infrastruktury energetycznej - gazowych połączeń z sąsiadami, tzw. interkonektorów i zakończenie prac nad terminalem LNG w Świnoujściu, który otworzy polski rynek dla światowych dostawców gazu" - powiedział Schetyna.
Minister zapowiedział też, że Polska stanowczo będzie dążyć do poprawy statusu społecznego i materialnego Polaków na Wschodzie.
"Globalne zaangażowanie Polski oznacza dbałość o utrzymanie więzi z blisko 20-milionową, rozsianą po świecie Polonią. Współpraca z nią coraz częściej przynosi korzyści obu stronom. Aktywizacja zawodowa i polityczna młodszych pokoleń Polonii, ich zaangażowanie społeczne, sprzyjają utrwalaniu relacji Polski z krajami ich zamieszkiwania oraz umacniają dobry wizerunek naszego państwa" - powiedział Schetyna.
Minister SZ podkreślił też, że Radosław Sikorski - były szef dyplomacji - pozostawił polską politykę zagraniczną w dobrej kondycji.

wł/pap


bg Image