Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/nDN75v2LqoQ6kdO.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/nDN75v2LqoQ6kdO.png'
nDN75v2LqoQ6kdO.png
Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Zasady udzielania przez państwo pomocy w kupnie pierwszego mieszkania przez młodych ludzi oraz rządowy projekt dotyczący uboju rytualnego, a także tzw. mały trójpak energetyczny to tylko niektóre propozycje zmian w prawie, którymi zajmą się posłowie.

Projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania to element rządowego programu "Mieszkanie dla młodych". Jego celem jest pomoc młodym małżeństwom i osobom samotnym do 35. roku życia w zakupie pierwszego mieszkania z rynku pierwotnego. Rodzina bezdzietna i singiel dostaną od państwa 10 proc. ceny mieszkania.

Rządowy projekt ustawy dopuszczający ubój rytualny budzi sprzeciw nie tylko opozycji, ale też części posłów Platformy Obywatelskiej. Od 1 stycznia w Polsce nie ma przepisów, które zezwalałyby na ubój bez ogłuszania zwierząt. Wcześniej był on dokonywany na podstawie przepisów rozporządzenia ministra rolnictwa z 2004 r. TK orzekł pod koniec listopada, że rozporządzenie jest sprzeczne z ustawą o ochronie zwierząt, a przez to z konstytucją. Zgodnie z jego orzeczeniem zakwestionowany przepis rozporządzenia stracił moc 31 grudnia 2012 r. W połowie maja rząd skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy zezwalający na ubój rytualny.

W porządku obrad jest projekt nowelizacji ustawy o ministrze obrony narodowej. Głównym celem przygotowanej przez MON reformy systemu dowodzenia i kierowania polską armią jest uproszczenie struktur, dopasowanie ich do mniej licznej armii i ujednolicenie struktur na czas wojny i pokoju.

Posłowie będą debatować także m.in. nad rządowym projektem zmian w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Zakłada on powstanie Korpusu Walk o Niepodległość RP, zrzeszającego uczestników walk o niepodległość przed 1945 r. i walczących zbrojnie z reżimem komunistycznym po 1945 r., oraz przyznanie im specjalnych świadczeń.

W porządku obrad jest ponadto poselski projekt zmian Prawa energetycznego, tzw. mały trójpak energetyczny, którego celem jest wdrożenie rozwiązań, których żąda Komisja Europejska. Rząd popiera rozwiązania, które powinny doprowadzić do wycofania skarg przeciw Polsce, skierowanych przez KE do Trybunału Sprawiedliwości UE, w sprawie niepełnego wdrożenia przez nasz kraj wymogów dyrektyw dotyczących wewnętrznego rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej.

W pozwach KE domaga się kar finansowych. Najważniejsze zastrzeżenia KE w kwestii rynków energii elektrycznej i gazu dotyczą zbyt małego stopnia ich liberalizacji. Projekt nowelizacji zgłoszony przez posłów PO i PSL - zwany "małym trójpakiem" energetycznym - ma nadrobić opóźnienia we wdrażaniu prawa unijnego.

wł/pap


bg Image