niesiolowski.png

Przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy zakończył się proces z powództwa Stefana Niesiołowskiego przeciwko „Gazecie Polskiej” za zamieszczenie w maju 2012 r. na pierwszej stronie gazety fotomontażu pt. „Furia III RP” zestawiającego Stefana Niesiołowskiego z Goebbelsem – ministrem propagandy III Rzeszy, jednym z największych zbrodniarzy w historii. Wymowa zdjęcia była oczywista: Niesiołowski to Goebbels naszych czasów.

Sąd przyznał rację Stefanowi Niesiołowskiemu i zasądził od „Gazety Polskiej” na rzecz powoda 10 tys. zł, plus zwrot kosztów sądowych. Wyrok jest nieprawomocny.

Źródło: stefan-niesiolowski.pl


bg Image