mrzyglocka.png

Propozycja projektu nowelizacji Kodeksu pracy, który ma na celu wyeliminowanie nieuzasadnionego zróżnicowania stosowania zasad rekompensowania pracownikom pracy w dni wolne od pracy, przygotowana przez posłów Platformy Obywatelskiej zmierza do polepszenia sytuacji pracowników.

Projekt umożliwia pracodawcy przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy. Nowe przepisy zachowują 5-dniowy tydzień pracy i chronią prawa pracowników w zakresie prawa do wypoczynku i godnej zapłaty za ich pracę, umożliwiając jednocześnie pracodawcom wywiązywanie się z ich ustawowych obowiązków. Projekt przewiduje, że jeśli pracodawca nie będzie mógł pracownikowi zrekompensować pracy w wolną sobotę – wolnym innym dniem – to będzie musiał mu zapłacić nadgodziny, tak jak się to dzieje w przypadku pracy w niedziele i święta.

Platforma Obywatelska chce dać również samym pracownikom wybór: czy chcą za pracę w sobotę dzień wolny, czy wynagrodzenie. „W tym projekcie nie ma żadnych zmian dotyczących wprowadzenia sześciodniowego tygodnia pracy, zwiększenia dopuszczalnej liczby nadgodzin, czy jakiegokolwiek wydłużenia czasu pracy. Chcemy tylko doprecyzować zasady rekompensowania za pracę w dni wolne, zrównać rekompensatę za pracę w sobotę z pracą w niedziele i święta” – podkreśliła wiceprzewodnicząca Klubu Parlemantarnego Platforma Obywatelska Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

wł/pap


bg Image