c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_201410_skowroska_biaoskrski.png

Projekt budżetu na 2015 rok to kontynuacja pozytywnych trendów i działań, jakie przyczyniły się do dobrych wyników gospodarczych Polski w ciągu ostatnich siedmiu lat, to budżet bezpieczny i stabilny - powiedziała Krystyna Skowrońska w Sejmie. Posłanka oświadczyła, że klub PO opowiada się za dalszymi pracami nad projektem przyszłorocznego budżetu.

Podczas pierwszego czytania projektu budżetu posłanka podkreślała dobre wyniki polskiej gospodarki w ostatnich siedmiu latach. "Rok 2015 to kolejny rok spadku kosztów obsługi długu publicznego (...) deficyt na 2015 r. będzie niższy niż w 2014 r. o 1,4 mld zł" - powiedziała.

"To obiektywne dane dotyczące rządów koalicji PO-PSL w ostatnich siedmiu latach. Są to lata wielkiego kryzysu, a wskaźniki, o których mówiłam, kształtują się korzystnie dla sytuacji Polski w porównaniu do innych krajów europejskich i średniej europejskiej. Te pozytywne trendy i działania warto w dalszym ciągu realizować. W tym przedłożonym budżecie na rok 2015 właśnie takie zadania rząd sobie przedstawił" - mówiła.

Zaznaczyła, że priorytetami budżetu są: przywrócenie stabilności finansów publicznych, poprawienie kondycji polskiej gospodarki, stworzenie szansy na racjonalne wykorzystywanie środków europejskich z ich przeznaczeniem na rozwój, innowacyjność nauki, a także gospodarki i konkurencyjność na rynkach światowych.

Jak podkreśliła projektowany na przyszły rok budżet jest jednocześnie prorozwojowy i prospołeczny.

"Nasze finanse są bezpieczne, wprowadzono stabilizującą regułę wydatkową, jej konsekwentna realizacja ma doprowadzić do redukcji, a następnie do stabilizacji deficytu sektora, a w konsekwencji zadłużania publicznego" - wskazała.

Oceniła, że spadek stopy bezrobocia prognozowany na koniec 2015 roku na 11,8 proc. jest założeniem bardzo konserwatywnym. Jej zdaniem wynik może być lepszy, czemu sprzyjać może wzrost (w porównaniu z 2014 r.) o 600 mln zł środków z Funduszu Pracy na walkę z bezrobociem.

Jak mówiła, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się w 2015 r. nominalnie o 0,4 proc. Jak podkreśliła, w kontekście dalszego zamrożenia płac w administracji państwowej, realnie wzrost wynagrodzeń będzie znacznie wyższy.

Krystyna Skowrońska wyraziła też opinię, że pomimo założonej na 1,2 proc. inflacji kształtującej się poniżej celu inflacyjnego NBP, budżet pozwoli na zrealizowanie założeń zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej.

Posłanka podkreśliła, że w prognozach rządowych wskazano, iż w 2015 r. podstawowe stopy procentowe NBP będą obniżone o pół procent. Jak zauważyła, "symptomy, które pokazują się już w polskiej gospodarce" mogą wskazywać na to, że jeszcze w bieżącym roku podstawowe stopy referencyjne NBP zostaną obniżone.

wł/pap

Foto: Krzysztof Białoskórski


bg Image