Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/5oB2tuOhE5qiD70.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/5oB2tuOhE5qiD70.png'
5oB2tuOhE5qiD70.png
Od debaty nad nowelą ustawy o systemie oświaty, która ma zwiększyć dostępność do przedszkoli Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Senatorowie wysłuchają także informacji prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału w 2012 r.

Nowela ustawy o systemie oświaty przyjęta przez Sejm w ubiegły czwartek wprowadza m.in. dotację celową dla gmin na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego. Zgodnie z nowelą od 1 września tego roku opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej - powyżej pięciu godzin bezpłatnych - ma wynieść nie więcej niż jeden złoty. Na obniżenie opłat wnoszonych przez rodziców za dodatkowe godziny opieki samorządy mają otrzymać dotację z budżetu państwa. Dotyczy to przedszkoli publicznych oraz np. punktów przedszkolnych. Samorządy otrzymają dotację na każde dziecko niezależnie od tego, ile czasu spędza ono w przedszkolu. Dotacja na jedno dziecko (w wieku 2,5-6 lat) w okresie wrzesień-grudzień 2013 r. będzie wynosić 414 zł. W 2014 r. będzie to już 1242 zł na jedno dziecko (kwota roczna). Od 1 września 2015 r. do programu "przedszkole za złotówkę" będą mogły przystąpić także przedszkola niepubliczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego.

Senat w środę zajmie się też nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym, która kompleksowo reguluje zasady szkolenia i egzaminowania maszynistów, zgodnie z prawem UE.

Senatorowie będą też pracować nad nowelą ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, która przewiduje włączenie na stałe przepisów o dozorze do systemu prawa karnego. Zakłada też rozszerzenie możliwości stosowania dozoru elektronicznego na osoby objęte m.in. dozorem policji.

Ponadto w środę senatorowie zajmą się nowelą ustawy o księgach wieczystych i hipotece; przewiduje ona zagwarantowanie powszechnego, bezpłatnego przeglądania ksiąg wieczystych za pośrednictwem internetu (po podaniu numeru ksiąg). Nowela ma też umożliwić m.in. policji, organom kontroli skarbowej, podatkowym, NIK-owi, ZUS-owi, sądom, prokuraturze i komornikom sądowym wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

W porządku obrad jest też projekt uchwały dot. 70. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej. W 2013 r. mija 70. rocznica zbrodni wołyńskiej, w wyniku której na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ponad 100 tys. Polaków, zamordowanych przez oddziały Ukraińskiej Armii Powstańczej i miejscową ludność ukraińską. W tekście uchwały, po jednomyślnym wprowadzeniu poprawek, zapisano, że zbrodnia wołyńska "miała charakter czystki etnicznej wypełniającej znamiona ludobójstwa". Przypomniano w nim też o wspólnym, polsko-ukraińskim przezwyciężaniu trudnej przeszłości.

Senatorowie podczas obecnego posiedzenia będą też debatować nad zmianą Regulaminu Senatu. Senacki projekt zakłada m.in. wprowadzenie wysłuchania publicznego dotyczącego senackich projektów ustaw, limit uchwał okolicznościowych i konsultowanie przez internautów projektów ustaw.

wł/pap


bg Image