crop-d4p117YrM8wIS62_700x295-0.png

Wybór nowego marszałka oraz wicemarszałka Sejmu - tym m.in. zajmą się posłowie podczas 75. posiedzenia Sejmu. Kandydatem na marszałka jest były szef MSZ Radosław Sikorski, kandydatką na wicemarszałka - Elżbieta Radziszewska.

Radosław Sikorski zastąpi na stanowisku marszałka Ewę Kopacz, która od poniedziałku stoi na czele rządu. Do wyboru nowego marszałka dojdzie jeszcze w środę.

W środę wybrany zostanie też nowy wicemarszałek Sejmu. Posłanka Elżbieta Radziszewska zastąpi Cezarego Grabarczyka, który został ministrem sprawiedliwości.

W porządku środowych obrad jest także rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Polska podpisała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w grudniu 2012 r. W kwietniu tego roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przedłożenia jej do ratyfikacji i przyjęła projekt odpowiedniej ustawy.

Sejm ma się także zająć projektem ustawy w sprawie ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych. Konwencja ma przede wszystkim chronić dzieci oraz usprawnić międzynarodową współpracę w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i rozpowszechnianiu pornografii dziecięcej.

Trzydniowe obrady posłowie zaczną od omówienia projektu noweli ustawy o grach hazardowych autorstwa PO. Przewiduje ona znaczne ułatwienia w urządzaniu przez organizacje pożytku publicznego loterii fantowych i gier bingo fantowych w stosunku do obecnych przepisów.

Sejm będzie kontynuował prace nad projektem zobowiązującym niektóre państwowe instytucje do deponowania wolnych środków na rachunku resortu finansów. Zmiana ma obniżyć potrzeby pożyczkowe państwa o ok. 5,5 mld zł. Chodzi o instytucje gospodarki budżetowej, m.in. państwowe instytucje kultury, PAN i tworzone przez nią jednostki organizacyjne.

Posłowie rozpatrzą też senacki projekt zmiany ustawy o orderach i odznaczeniach, rozszerzający możliwość nadawania Krzyża Wolności i Solidarności oraz projekt uchwały, w której wyrażą solidarność z prześladowanymi chrześcijanami, jazydami, Kurdami oraz przedstawicielami innych mniejszości religijnych i etnicznych na obszarze północnego Iraku i Syrii.

Sejm zajmie się też dwoma nowelizacjami kodeksu karnego. Senacki projekt ma na celu zwiększenie ochrony lokatorów zmuszanych do opuszczania mieszkań i nękanych przez właścicieli kamienic. Zmiana ma dotyczyć zapisu kodeksu karnego, zgodnie z którym sprawca stosujący "przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia" podlega karze do trzech lat więzienia.

Do porządku obrad wprowadzono także projekt ustawy o służbie celnej.

wł/pap


bg Image