Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/crop-y3q4HNgU069Gq7p.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/crop-y3q4HNgU069Gq7p.png'
crop-y3q4HNgU069Gq7p.png
Senat, który w środę rozpoczął dwudniowe posiedzenie, zajmie się m.in. nowelizacją kodeksu pracy, wydłużającą do roku okres rozliczeniowy czasu pracy i nowelami ustaw o pieczy zastępczej oraz o usługach płatniczych. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, otwierając posiedzenie, przywitał delegację pakistańskiego Senatu z przewodniczącym Syedem Nayyerem Hussainem Bokharim na czele, przebywającą w Polsce z oficjalną wizytą.

Nowelizację kodeksu pracy w czerwcu przyjął Sejm. Regulacja ma pomóc w utrzymaniu konkurencyjności gospodarki w czasie jej spowolnienia. Główne założenie noweli to wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy z 4 do 12 miesięcy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi, lub dotyczącymi organizacji pracy. Według noweli nowe zasady rozliczania i rozkładu czasu pracy generalnie mogą zostać wprowadzone w firmie w układzie zbiorowym lub w porozumieniu ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników. Ustawa pozwala też na stosowanie rozkładów czasu pracy na indywidualny wniosek pracownika, niezależnie od ustaleń ze związkami lub reprezentacją pracowników. Senackie komisje: rodziny i polityki społecznej oraz ustawodawcza nie wniosły do ustawy poprawek.

Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy o pieczy zastępczej. Wprowadza ona możliwość tworzenia na terenie innego powiatu, na zasadzie porozumienia starostów, niepublicznych rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Obecnie obowiązująca ustawa umożliwia tworzenie na terenie innego powiatu, na zasadzie porozumienia starostów, rodzin zastępczych zawodowych oraz publicznych rodzinnych domów dziecka. Z możliwości tej wyłączone były jednak niepubliczne rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Budziło to wątpliwości zarówno ze strony samorządów, jak i organizacji pozarządowych.

Kolejnym punktem prac Senatu jest nowelizacja ustawy o usługach płatniczych. Nowe przepisy przewidują m.in. zmiany dotyczące wydawania, wykupu i dystrybucji pieniądza elektronicznego. Głównym celem noweli jest ułatwienie podejmowania działalności przez krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, a także zwiększenie zaufania konsumentów do takiego środka płatniczego. Chodzi m.in. o określenie zasad wydawania np. kart płatniczych, w tym wskazanie przypadków, w których możliwe jest pobieranie opłat z tego tytułu. Nowe przepisy mają usunąć bariery, na które napotykają firmy chcące wejść na rynek pieniądza elektronicznego, oraz ułatwić działalność związaną z wydawaniem, wykupem czy dystrybucją takiego pieniądza. Przepisy mają też regulować kwestie związane z tworzeniem instytucji pieniądza elektronicznego i nadzorem nad nimi. Mają też ujednolicić przepisy prawa unijnego.

Senat zajmie się też zmianami w Prawie o ruchu drogowym oraz w Prawie lotniczym.

wł/pap

Foto: PAP


bg Image