Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/lkjV6V2PhpeuOk8.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/lkjV6V2PhpeuOk8.png'
lkjV6V2PhpeuOk8.png
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska oficjalnie zgłosił w środę w Sejmie kandydaturę byłego ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Do wniosku dołączono podpisy poparcia 130 parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej.

Zgodnie z ustawą o NIK prezesa Najwyższej Izby Kontroli – na wniosek marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów – powołuje Sejm bezwzględną większością głosów za zgodą Senatu.

Sześcioletnia kadencja obecnego szefa NIK upłynie 22 sierpnia 2013 r. Jacek Jezierski sprawował tę funkcję od lipca 2007 r.

O tym, aby na to stanowisko zgłosić kandydaturę Krzysztofa Kwiatkowskiego klub zdecydował w czerwcu.

Krzysztof Kwiatkowski ma 42 lata, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1997-2001 był osobistym sekretarzem premiera Jerzego Buzka. W latach 2002-2006 wiceprezydentem Zgierza, odpowiedzialnym m.in. za budżet i inwestycje miejskie. W latach 2006-2007 był wiceprzewodniczącym sejmiku województwa łódzkiego, a w okresie 2007-2011 senatorem (kierował senacką komisją ustawodawczą).

Od lutego do października 2009 roku był sekretarzem stanu, a następnie do października 2011 roku ministrem sprawiedliwości, ostatnim, który był jednocześnie prokuratorem generalnym (do końca marca 2010). Od 2011 roku jest posłem i przewodniczącym sejmowej komisji kodyfikacyjnej.

Według konstytucji Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi.

wł/pap


bg Image